CENA PŠENICE NEPROMENJENA

CENA PŠENICE NEPROMENJENA
Novi Sad, 1. oktobar 2010.

Na Produktnoj berzi u Novom Sadu cena pšenice ovogodišnjeg roda danas je ista kao i prethodnih dana i iznosi 19 din/kg (bez PDV). Cena kukuruza ovogodišnjeg roda danas je 16,50 din/kg (bez PDV) i u odnosu na cene od pre tri dana ima blagi pad. Prošlogodišnji rod kukuruza i dalje ima cenu od 18,00 din/kg (bez PDV). Cena soje ovogodišnjeg roda na Produktnoj berzi ima blagi porast, a i danas se, kao i juče prodavala po ceni od 30,17 din/kg (bez PDV), dok cena prošlogodišnjeg roda soje i dalje iznosi 37,00 din/kg (bez PDV). Trgovine zrnom suncokreta ovogodišnjeg roda na berzi nije bilo. Cena pšenice na berzi u Budimpešti (terminski ugovori za decembar 2010.g.) danas je 22,42 din/kg. Na ovoj berzi kukuruz ovogodišnjeg roda ima cenu 17,69 din/kg i u blagom padu je. Pšenica u Čikagu danas beleži pad – cena je 19,28 din/kg a nižu cenu ima i kukuruz – 15,19 din/kg. (AgroServis)