ČETVRTI FORUM O ORGANSKOJ PROIZVODNJI U SELENČI

Selenča, 17. septembar 2010.

Na Četvrtom forumu o organskoj proizvodnji, koji se 24. i 25. septembra, uz izložbu voća i povrća iz ove proizvodnje održava u Selenči, biće prezentirano 16 radova.
Centar za organsku proizvodnju iz Selenče, Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada i Poljoprivredni fakultet iz Nitre (Slovačka) omogućili su ekspertima iz ove oblasti da zainteresovanim poljoprivrednicima saopšte niz pravila o ovoj proizvodnji, a u odnosu na ranije rasprave , ove godine će se govoriti i o stočarskoj proizvodnji i njenim prednostima.
Prof. dr Florijan Vuk u svom komentaru o „dobrom” i „lošem” holesterolu navodi da ova istraživanja traju 18 godina i da su pokazala da stearinska masna kiselina (prisutna u svinjskom mesu, a pre svega kod rase mangulice) ima pozitivan efekat, jer utiče na sniženje LDL holesterola („lošeg”) i do porasta „dobrog” zaštitnog HDL.
Posebno interesovanje stručnjaka vlada za okrugli sto, gde će se govoriti o biodiverzitetu i organskoj proizvodnji. Posebna stručna analiza je pripremljena o organskoj proizvodnji mrkve, kao i o tržištu organske hrane u Srbiji. Po obimu proizvodnje voća i povrća u našoj zemlji, spadamo među slabije u regionu, ali po gajenju soje među vodeće.
Opredeljenje stručnjaka za organsku proizvodnju sve više stvara otpor prema genetski modifikovanim biljkama, od soje do kukuruza, pa je, kako kažu, postojeći zakon o GMO proizvodnji potrebno zadržati.
(AgroServis)