Do 65 odsto povraćaja za podizanje višegodišnjih zasada voća i hmelja

 

Beograd, 29.04.2021.

Agroklub

  • Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa domaćim i odomaćenim sortama voćaka podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada.

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede raspisala je konkurs za ulaganje u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava kroz podršku podizanja višegodišnjih zasada voćaka i hmelja.

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:

  • podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka i hmelja, bez naslona i sa naslonom;
  • pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada. 

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada ima fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice, i to privredno društvo, zemljoradnička zadruga, naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva.

Pravo na podsticaje ostvaruje se za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a površina svakog proizvodnog zasada treba da bude u rasponu:

  • od 0,1 ha do dva hektara za svaku vrstu jagodastih voćaka i hmelja, a za šumsku jagodu od 0,05 ha do dva hektara;
  • od 0,2 ha do pet hektara za svaku vrstu jabučastih, koštičavih, jezgrastih i ostalih drvenastih voćaka.

Proizvodni zasad može da se nalazi na jednoj ili više katastarskih parcela, ali katastarske parcele moraju da se nalaze jedna pored druge i da čine jednu celinu.

Maksimalno do tri miliona dinara

U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaji se utvrđuju u u iznosu od 50 odsto od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 odsto od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja iznosi 3.000.000 dinara.

Maksimalni iznosi podsticaja za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od vrste podsticaja, jesu:

  • za nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja - 2.500.000 dinara;
  • za nabavku naslona, odnosno kolja - 825.000 dinara;
  • za pripremu zemljišta, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnica sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica na bankovima - 375.000 dinara;
  • za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta - 100.000 dinara.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa domaćim i odomaćenim sortama voćaka podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada.

Konkurs otvoren do 31. avgusta

Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede - Upravi za agrarna plaćanja na adresu Bulevar kralja Aleksandra 84, Beograd  od 1. maja do 31. avgusta tekuće kalendarske godine za zasadae podignute u četvrtom kvartalu prethodne kalendarske godine i prvom i drugom kvartalu tekuće godine. Za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine zahtevi se podnose od 1. maja do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na podsticaje podnošenjem samo jednog Zahteva. Za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine može se podneti još jedan zahtev u istoj kalendarskoj godini.---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Kako Povećati Prinos 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---