Događaj

 

 

SAVETOVANJE AGRONOMA I POLJOPRIVREDNIKA NOVOSADSKOG NAUČNOG INSTITUTA ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO

Zlatibor, 31.01.2023.

Danas je ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković otvorila 57. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije i 3. Savetovanje agronoma Republike Srbije i Republike Srpske sa više od 400 učesnika, uglavnom poljoprivrednika i agronoma.

Ministarka Jelena Tanasković je podržala programsku orijentaciju Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju,  i poručila poljoprivrednicima da su vrata Ministarstva uvek otvorena za sva pitanja i predloge gazdinstava. Ona je ponovila više puta iznetu ocenu u javnosti da će poljoprivrednici uskoro dobiti novac za podsticaje, iako do sada nisu primili rešenja.

  • Prioritet u aktivnostima Ministarstva odnosi se na stočarstvo, i to govedarstvo i svinjarstvo, i uradićemo sve da ove grane vratimo na nivo koji smo nekada imali - rekla je ministarka Tanasković.

Ministarka je u razgovoru sa novinarima istakla da je upoznata sa problemima koji postoje među gazdinstvima o uključivanju u E-agrar, ali očekuje da će od toga najveću korist imati oni.

  • U odnosu na aktuelne probleme u mlečnom govedarstvu mi ćemo ovih dana intervenisati sa dodelom više od 20.000 tona merkantilnog kukuruza za farmere – istakla je ministarka Jelena Tanasković.

Ministarka je najavila i da će ratari dobiti podsticaje za ovogodišnju setvu i da se o tome priprema proračun u Ministarstvu poljoprivrede.

Obraćajući se prisutnima, predsednica Upravnog odbora Instituta prof. dr Dragana Latković je iznela više novih poslovnih orijentacija ove naučne kuće, koja decenijama uspešno sarađuje sa ratarima i povrtarima u našoj zemlji, ali i u regionu.

  • Tokom 85 godina svog postojanja, Institut za ratarstvo i povrtarstvo je dom nauke, oslonac srpske poljoprivrede i prijatelj vama koji stojite uz njega dugi niz godina.  Do sada je iznedrio preko 1.500 registrovanih sorti i hibrida, koji se gaje u 33 zemlje sveta, nalazi se među 20 najboljih oplemenjivačkih kuća u svetu, ostvario je izuzetna dostignuća u domenu nauke i struke, publikovanju naučnih radova i u potpunosti zaslužuje titulu vodećeg centra za inovacije u oplemenjivanju u regionu - navela je dr Latković i dodala da je ponos ove kuće naučno istraživački tim, sa više od 90 doktora nauka i oko 300 visoko obrazovanih stručnjaka različitih profila. - Kao lider u regionu i našoj zemlji u oblasti poljoprivrednih nauka, Institut nastoji da pruži sigurnu budućnost u proizvodnji hrane, jer sve počinje od semena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković i prof. dr Dragana Latković

Dr Latković je navela i novu poslovnu orijentaciju:

  • Nove ekonomske prilike, otežani putevi kretanja roba i kapitala - naš Institut opredeljuju za  novi koncept razvoja i dnevnog delovanja. Reč je o novom iskoraku prema tržištima, usvajanjima novih tehnologija i servisiranju, pre svega naših ratara u Srbiji i Republici Srpskoj. Cilj nam je da organizujemo naučno-stručni Prsten, koji će uz proverene stručnjake na terenu biti na usluzi proizvođačima za celokupnu ratarsku i povrtarsku proizvodnju. Nastojaćemo da povežemo i učvrstimo vezu  između naših naučnih radnika i stručnjaka sa promoterima na terenu, savetodavnim stručnim službama, prognozno izveštajnom službom, agencijom i kancelarijom za ruralni razvoj, lokalnom upravom, medijima i sa posebnim poštovanjem pozivamo sve uzorne poljoprivrednike iz sektora ratarske proizvodnje da se uključe u program. Svi zajedno možemo NS seme učiniti još rodnijim, zastupljenijim i profitabilnijim. Rešeni smo da preuzmemo odgovornost i da vrednim domaćinima ponudimo kompletnu uslugu u znanju i veštini ove proizvodnje, a da rizike smanjimo na minimum. Naša Srbija zaslužuju veću proizvodnu sigurnost u biljnoj proizvodnji, a to znači kvalitetno seme i valjana agrotehnika. Povezanost i više rada u ovoj inicijativi se podrazumevaju. Vrata našeg Instituta za sva pitanja i predloge ratara biće otvorena. Naša znanja, naša semena i banka gena koju imamo,  učvršćuju nas u nameri da budemo još bolji u proizvodnji semena svih 53 biljnih vrsta na kojima radimo. Ove zime pored tradicionalnih predavanja na terenu, počećemo sa NS školom za ratare, koji žele da se bave specifičnom proizvodnjom biljaka – mak, heljda, proso, sirak i dr. Dakle, počinjemo novu deonicu svog rada, organizacije posla i nauke. U svoje programske obaveze uvrstili smo i obuhvatnu saradnju sa srodnim naučnicima iz Republike Srpske, a učešće stručnjaka i poljoprivrednika iz Republike Srpske na ovom savetovanju, kao i predstavnika vlasti, je samo prvi korak započete saradnje - zaključila je dr Latković.

Učesnici Savetovanja danas će razgovarati i o tržištu žitarica i uljarica sa osvrtom šta se očekuje u 2023.godini. Ova tema dobila je na značaju, jer prve procene govore da za pojedine robe iz ratarstva nemamo sigurna tržišta.

--- Subvencije --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Vaš komentar na nove cene žitarica 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <---

--- Besplatni Agro Saveti ---
---> KLIKNITE OVDE! <---