ponedeljak, april 15Agro servis

Država i regulative

 

ZAKON O PODSTICAJIMA UZ PRAVILNIKE PRED POLJOPRIVREDNICIMA

Beograd, 23. april 2013.

Uz podršku Svetske banke, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pokrenulo je kampanju informisanja javnosti o aktuelnim merama podrške resornog ministarstva što će doprineti promociji poljoprivrede i ruralnog razvoja u Srbiji, većem broju kvalitetnih prijava i maksimalnoj iskorišćenosti budžetkih sredstava.

Važan cilj ove kampanje je i unapređenje komunikacije sa poljoprivrednicima i poljoprivrednim organizacijama, kao i koordinacija sa pratećim savetodavnim službama na teritoriji Republike Srbije.

Kampanja je bazirana na predstavljanju Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Nacionalnog programa ruralnog razvoja i aktuelnih mera agrarne politike, implementiranim kroz pravilnike za budžetsku 2013. godinu.

Kampanja će se sprovoditi na šest regionalnih lokacija u vidu dvodnevnih prezentacija, pri čemu je prvi dan namenjen predstavnicima PSSS a drugi poljoprivrednicima i poljoprivrednim organizacijama.

Prvu prezentaciju održaće držani sekretar Senad Mahmutović, sutra 23. aprila i u sredu 24. aprila 2013. godine, u 12 časova u hotelu „Palisad” na Zlatiboru.

Naredne prezentacije organizovaće se u Kragujevcu (25. i 26. april), Novom Sadu (9. i 10. maj), Zrenjaninu (16. i 17. maj), Leskovcu (21. i 22. maj) i u Zaječaru (23. i 24. maj 2013. godine).

List „Moje Gazdinstvo” pomenuti zakon objavio je u broju 76, a Uredbu o podsticajima u broju 77.

Ovi dokumenti mogu se naći i na adresi Ministarstva poljoprivrede:

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju – http://www.mpt.gov.rs/postavljen/123/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D1%83.pdf

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju – http://www.mpt.gov.rs/postavljen/126/PRECISCENA%20UREDBA%20O%20RASPODELI%20SREDSTAVA.pdf

Ostavite odgovor