četvrtak, april 18Agro servis

Govedarstvo – gde je naša kravica – NOVI PODSTICAJI ZA „NAŠU KRAVICU”

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prema rečima ministarke Jelene Tanasković, među prioritetne poslove uvrstiće kvalitetno unapređenje Centra za veštačko osemenjavanje u Velikoj Plani. Ovaj centar ima višedecenijsko iskustvo u radu i na ovom stepenu razvoja potrebne su mu nove linije u govedarstvu.

Ovde se pažnja poklanja simentalskoj rasi goveda – visoke mlečnosti i tovnih osobina.

Simentalsko goveče kod nas uglavnom postiže mlečnost oko 5.000 litara, a genetika na koju računa i nudi centar u Velikoj Plani se kreće prema 9.000 litara u laktaciji. Za poboljšanje genetskog kvaliteta naši odgajivači računaju na saradnju sa Nemačkom, gde je simentalac zastupljen.

Prema planu za poboljšanje muznog stada je orijentacija  Ministarstva da kvalitetno seme bude upotrebljeno na farmama gde još postoji „naša kravica” – adaptirano na naše uslove. Ulaganjem u centar u Velikoj Plani, zapravo, počinje obnova mlečnog govedarstva, koje je cenovnom politikom u otkupu mleka doživelo pad proizvodnje.

Simentalac se najviše gaji južno od Beograda, a najviše u Šumadiji i Pomoravlju.

Gazdinstva koja imaju simentalca u AP Vojvodini ne koriste ispašu i postižu visoku mlečnost, ali je proizvodnja skupa.

U proizvodnji se nalaze i ukrštena grla (holštajn-simentalac), što se pokazalo kao produktivno, jer muška grla daju dobre rezultate u tovu.

Kada se sve procene o obnovi postojanja „naše kravice” svedu na realnost, pravi rezultati od obnove centra za veštačko osemenjavanje iz Velike Plane ne mogu se očekivati pre 2025. godine.

Međutim, gledano ukupno, govedarstvo je palo na biološki minimum: broj mlečnih grla je značajno opao od početka godine do danas, nemamo dovoljno potencijala ze reprodukciju, a broj tovljača junadi je smanjen za više od 5.000 i trenutno ne možemo formirati ponudu za izvoz žive junadi – čak ni 2.000 grla.

Od 2020.godine u populaciji tovnih goveda APV prisutna je rasa tovni simentalac. Udeo tovnog simentalca u rasnoj strukturi tovnog zapata u 2021.godini (2,39%) je smanjen u odnosu na 2020. (3,58%) za 0,74%. Posle pauze od 3 godine u 2021.godini ponovo se javlja rasa belgijsko plavo sa udelom u populaciji tovnih goveda APV sa 0,03%. Ukupan broj tovnih grla prema dostavljenim selekcijskim smotrama tovnih rasa u 2021.godini iznosio je 6.689 grla, što je u odnosu na 2020. godinu (5.222 grla) povećanje za 28,09%, a u odnosu na 2019. godinu (3.069 grla) povećanje za 117,95%.

egroservis plus govedarstvo

Grafikon 1: Pregled strukture rasnog sastava tovnih goveda prema broju grla na selekcijskim smotrama u periodu od 2019. do 2021. godineAP Vojvodine

Što se tiče veličine stada tovnih rasa goveda u APV za 2021. godinu prema broju krava i junica najviše su zastupljena stada veličine od 16-50 grla sa udelom od 46,71%, što je povećanje udela za 3,33% u odnosu na 2020. (43,38%) i 10,04% u odnosu na 2019. godinu (36,67%). Zatim slede stada veličine 11-15 grla, stada veličine 51-100 grla i stada veličine od 5-10 grla sa udelima od 16,77%, 11,38% i 10,78% i odstupanjima u odnosu na 2020. godinu za +5,74% (stada 11-15 grla), – 1,12% (stada 51-100 grla) i -11,28% (stada 5-10 grla). Stada sa više od 100 grla zastupljena su 2021. godine u strukturi veličine stada sa 7,19% što je smanjenje za 0,90% u odnosu na 2020. (udeo 8,09%) i 1,70% u odnosu na 2019. godinu u kojoj je udeo bio 8,89%. Stada veličine do 5 grla su zastupljena u ukupnoj strukturi sa 7,19% što je povećanje za 4,25% u odnosu na 2020. godinu u kojoj je udeo bio 2,94%.

agroservis plus govedarstvo

Grafikon 2. Pregled strukture veličine stada tovnih rasa goveda prema broju krava i junica od 2019. do 2021. godine

Iz Grafikona 2. se može videti da udeo stada tovnih rasa goveda sa brojem od preko 16 grla u 2021. godini iznosi 65,28%, dok je u 2020. i 2019. godini bio 63,97%, odnosno 63,34%. Dalje povećavanje udela krupnih gazdinstava u strukturi veličine stada tovnih goveda je posledica daljeg povećanja udela stada veličine od 16-50 grla (za 3,33%) i značajnijeg smanjenja udela gazdinstava veličine od 5 do 10 grla (za 11,28%). Prosečna veličina stada u kontrolisanom zapatu tovnog govedarstva u 2021. godini iznosi 40,75 grla, što je blago povećanje u odnosu na 2020. godinu (40,07) i neznatno smanjenje u odnosu na 2019. godinu u kojoj je prosečna veličina stada bila 40,86 grla.

Ukupan broj tovnih goveda svih kategorija je u 2021. godini iznosio je 9.086 grla što je u odnosu na 2020. (6.038 grla) i 2019. (4.318 grla) povećanje za 50,48% odnosno 110,42%. Povećanje ukupnog broja grla tovnih rasa goveda posledica je pozitivnih uticaja subvencija Vlade Republike Srbije u smislu povraćaja dela sredstava vezanih za kupovinu kvalitetnih priplodnih tovnih grla, kao i podsticaja po kvalitetnom priplodnom tovnom grlu.

Povećanje ukupnog broja grla tovnih rasa goveda posledica je pozitivnih uticaja subvencija Vlade Republike Srbije u smislu povraćaja dela sredstava vezanih za kupovinu kvalitetnih priplodnih tovnih grla, kao i podsticaja po kvalitetnom grlu.

(U okviru projekta: „Govedarstvo – gde je naša kravica”, koji je podržan od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.)