Grad pomaže poljoprivrednike

 

PLAĆEN DEO KAMATE U KREDITIMA 

Novi Sad, 7. mart 2016.

Izvor: Dnevnik

Gradska uprava za privredu objavila je javni poziv bankama da do srede, 9. marta, dostave ponude ukoliko su zainteresovane za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na 12, odnosno 18 meseci. U kreditiranju će učestvovati Grad Novi Sad tako što će plaćati deo bankarske kamate. Uprava za privredu Novog Sada navela je u javnom pozivu bankarima da se visina kredita kreće od 50.000 dinara do 300.000 dinara, a da kamatna stopa ne može biti veća od 11 odsto i da novac registrovani poljoprivrednici mogu koristiti za obrtna sredstva. 

Grad Novi Sad je ove godine obezbedio 3.350.000 dinara za subvecionisanje dela kamate, tako što će za svaki odobreni kredit poljoprivrednicima plaćati deset odsto kamate na godišnjem nivou od ukupne kamatne stope, a ostatak će plaćati korisnici kredita. Isplata kamate biće prema redosledu podnošenja zahteva za dodelu kredita, a najkasnije do 10. novembra 2016.