INSPEKCIJE GENERALNOG INSPEKTORATA

 

U okviru Generalnog inspektorata Ministarstva poljoprivrede, Å¡umarstva i vodoprivrede nalaze se poljoprivredna, fitosanitarna, vodoprivredna i Å¡umarska i lovna inspekcija.

Adrese i kontakti inspekcija na području Vojvodine:

 

SEVERNO BAČKI OKRUG

 

Poljoprivredna inspekcija, Fitosanitarna inspekcija, Å umarska i lovna inspekcija

Adresa: Subotica, Trg Lazara Nešića 1

Telefon: 024/28-500, 024/558-582, 024/555-333

 

SREDNJE BANATSKI OKRUG

 

Poljoprivredna inspekcija, Fitosanitarna inspekcija, Å umarska i lovna inspekcija, Vodoprivredna inspekcija

Adresa:   Zrenjanin  , Trg slobode 10, Zgrada OpÅ¡tine

Telefon: 023/530-662, 023/66-020

 

Fitosanitarna inspekcija

Adresa:   Nova Crnja  , JNA 110  

Telefon: 023/815-259, 023/530-662

 

SEVERNO BANATSKI  OKRUG

 

Poljoprivredna inspekcija, Fitosanitarna inspekcija, Å umarska i lovna inspekcija, Vodoprivredna inspekcija

Adresa: Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Zgrada opštine

Telefon: 0230/400-490, 0230/34-585

 

Poljoprivredna inspekcija     

Adresa: NoviKneževac, Kralja Petra I, br 1, Zgrada opštine

Telefon: 0230/82-055

 

JUŽNO BANATSKI OKRUG

 

Poljoprivredna inspekcija, Fitosanitarna inspekcija

Adresa: Vršac, Arhitekte Brašovana 4

Telefon: 013/805-045

 

Fitosanitarna inspekcija

Adresa: Alibunar, Save Munćana 1

Telefon:013/642-198

 

Poljoprivredna inspekcija, Fitosanitarna inspekcija, Å umarska i lovna inspekcija, Vodoprivredna inspekcija

Adresa: Pančevo, Kralja Petra 1, Zgrada okruga

Telefon: 013/642-198, 013/353-221, 013/341-664

 

ZAPADNO BAČKI OKRUG

 

Poljoprivredna inspekcija, Fitosanitarna inspekcija, Vodoprivredna inspekcija, Å umarska i lovna inspekcija

Adresa: Sombor, Trg cara Uroša 1, Zgrada okruga

Telefon: 025/421-200, 025/22-481, 025/421-243

 

Å umarska i lovna inspekcija

Adresa: Odžaci,  Kneza Mihajla 24

Telefon: 025/743-211lok:145

 

Poljoprivredna inspekcija, Vodoprivredna inspekcija

Adresa: Apatin,  Srednja bb, Zgrada opÅ¡tine

Telefon: 025/772-122

 

JUŽNO BAČKI OKRUG

 

Poljoprivredna inspekcija, Fitosanitarna inspekcija, Å umarska i lovna inspekcija, Vodoprivredna inspekcija

Adresa: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 10, Zgrada okruga

Telefon: 021/421-826, 021/421-826 lok. 144, 021/420-075 lok. 145

 

Å umarska i lovna inspekcija

Adresa:  Bačka Palanka, Ž.Zrenjanina 72 

Telefon: 021/744-098

 

SREMSKI OKRUG

 

Poljoprivredna inspekcija, Å umarska i lovna inspekcija       

Adresa: Ruma,  Glavna 107, Zgrada opÅ¡tine

Telefon: 022/471-259, 022/478-800

 

Poljoprivredna inspekcija               

Adresa: Inđija,  Vojvode Stepe 34, Zgrada Crvenog Krsta

Telefon: 022/561-145

 

Vodoprivredna inspekcija

Adresa: S. Mitrovica, Trg Sv. Dimitrija 8

Telefon: 022/214-450, 022/610-657

 

Å umarska i lovna inspekcija

Adresa: Šid, Kneza Miloša 2

Telefon: 022/712-909

 

Fitosanitarna inspekcija

Adresa:  Stara Pazova, Svetosavska 11

Telefon: 022/363-159