ISCURILI ROKOVI ZA SETVU PŠENICE

 

Novi Sad, 5. novembar 2010.

Prema iskustvu i činjenici da se približavaju hladni zimski dani, danas su stručnjaci zaključili da je istekao i takozvani „širi optimalni rok“ za setvu pšenice u Srbiji. Za „AgroServis“, prof. dr Miroslav Malešević sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu upozorava poljoprivrednike o riziku koji donosi setva posle agro rokova.

- Lepo vreme ovih dana nije garancija da ćemo imati uspešnu setvu. Valja znati da je zrnu potrebno 120 toplotnih stepeni da bi niklo, a potom još pet puta više da bi se biljka razvila i prezimila. Dakle, za uspešno nicanje i stasanje biljke mi, praktično, nemamo saveznika u vremenskim uslovima koje nijedna sorta ne može podneti i dati solidan rod. Pšenica posejana početkom oktobra već ima dva lista, a ona u drugoj dekadi oktobra je u fazi nicanja. Sa ovih polja može se očekivati i solidan rod – kaže dr Malešević i ističe da svaki ratar za setvu u narednim danima preuzima rizik na sebe i da nijedan stručnjak ne može garantovati uspešan razvoj biljaka.

Na oranicama u Srbiji još uvek je u toku berba kukuruza i pravi rezultati setve znaće se tek krajem decembra. I pored trenutno aktuelne cene pšenice od 20 dinara (bez PDV), mnogi ratari su setvu, svojom voljom, smanjili za trećinu ili čak polovinu u odnosu na prošlogodišnje površine.(AgroServis)