IZVOZ NA RUSKO TRŽIŠTE

Na zajedničkoj sednici Grupacije za proizvodnju, preradu i promet voća i povrća i šumskih plodova i voćnog sadnog materijala Privredne komore Srbije i Grupacije za biljnu proizvodnju i preradu voća i povrća Regionalne privredne komore Valjevo, proizvođači su informisani o organizaciji poslova, proizvodnji i načinu rada u postupku izvoza hrane biljnog porekla iz Republike Srbije u Rusku Federaciju.
Skup je organizovan u cilju edukacije proizvođača za proizvodnju voća i povrća koje se proizvodi i izvozi na rusko tržište. Ovo tržište ima posebne zahteve kada je u pitanju upotreba pesticida u proizvodnji. Kako bi ispunili te zahteve, a da se naši proizvodi mogu izvoziti na ovo veliko tržište, nadležni iz Ministarstva poljoprivrede Vlade Srbije i Privredne komore Srbije tumačili su zainteresovanim proizvođačima Nacrt propisa za obavljanje ovog posla, odnosno davali instrukcije o organizaciji poslova i načinu rada u postupku izvoza hrane biljnog porekla iz Srbije u Rusku Federaciju.
Dr Ljubisav Jakšić (Jugoinspekt, Beograd) za „Gazdinstvo“ kaže:
- Poljoprivrednici treba da obrate posebnu pažnju na propise o izvozu koji su sada izašli, koje je dalo naše Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Dato je uputstvo kako da se ponašaju poljoprivrednici kod proizvodnje hrane i korišćenja pesticida. Vrlo je bitno da znaju da moraju da vode evidenciju šta su sve upotrebljavali, isto to vodi i skladištar koji prima njihovu robu. Naime, on mora u trenutku kada prima robu da ima njihovu evidenciju, a da oni blagovremeno koriste kontrolne kuće, koje će svojim analizama dokazati da je proizvod bezbedan za puštanje na tržište. To podvlačim iz razloga da se ne bi desilo kao što se dešavalo ovih dana da proizvod ode na tržište, pogotovo ako je u izvozu u Rusku federaciju ili Evropsku uniju, pa se tamo utvrdi da je roba neispravna, onda je to zaista ogroman trošak. Najmanji je trošak da se roba ispita i iskontroliše u toku same proizvodnje i kao konačan proizvod u odgovarajućim akreditovanim laboratorijama. Posebno skrećem pažnju poljoprivrednim proizvođačima – da se obrazuju. Moraju da znaju kako da postupaju sa odgovarajućim zaštitnim sredstvima. Izašlo je u Službenom listu koji su pesticidi zabranjeni da se koriste, a koji su po evropskim direktivama dozvoljeni. Još jednom podvlačim, proverite koji su pesticidi dozvoljeni i onda ćete lako moći da prođete sve barijere na tržištu.
O tome informacije imaju sve poljoprivredne savetodavne službe u Srbiji, a i Zadružni savez Srbije (011/3821-047).