Izvoz – uvoz agrarnih proizvoda AP Vojvodine u periodu I-III 2012. godine

 

STOČARSTVO IŠČEZLO U IZVOZU

Novi Sad, 29. maj 2012.

U periodu januar-mart 2012.godine, ukupna spoljnotrgovinska razmena agrarnih proizvoda Republike Srbije iznosila je 944,6 miliona USD, a od toga 43,8% razmene je realizovao region AP Vojvodine.  Vrednost ukupne spoljnotrgovinske razmene agrarnih proizvoda, u ovom periodu manja je za -1,4% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je u regionu AP Vojvodine manja za -4,6% - pokazala je analiza Privredne komore Vojvodine.

Ukupan izvoz agrarnih proizvoda R Srbije realizovan je u vrednosti od 601,7 milion USD uz ostvaren suficit od 258,8 miliona USD, dok je  od toga region AP Vojvodine realizovao 53,0% izvoza agrarnih proizvoda i više od 86% suficita ukupne spoljnotrgovinske razmene agrarnih proizvoda.

U prva tri meseca tekuće godine R Srbija je izvezla primarnih poljoprivrednih proizvoda u vrednosti 234,0 miliona USD i prehrambenih proizvoda, pića i duvana u vrednosti 367,7 miliona USD. U istom periodu uvezeno je 160,8 miliona USD primarnih poljoprivrednih proizvoda i 182,1 milion USD prehrambenih proizvoda pića i duvana.

 Izvoz agrarnih proizvoda u ukupnom izvozu privrede AP Vojvodine učestvuje 34,2 %,  a  vrednost uvoza agrarnih proizvoda u ukupnom uvozu učestvuje sa 6,4%.

U periodu januar-mart 2012. godine, region AP Vojvodina je realizovao spoljnotrgovinsku razmenu agrarnih proizvoda u obimu od 414,1 milion USD, a to je za - 4,6% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Izvoz agrarnih proizvoda realizovan je u iznosu od 319,0 miliona USD i manji  je za - 2,6%,  dok je uvoz realizovan u vrednosti od 95, 1 milion USD i manji je za - 10,7% u odnosu na isti period u prethodnoj godini. Pad uvoza agrarnih proizvoda održao je rast suficita spoljnotrgovinske razmene agrarnih proizvoda za 1,3%, koji u ovom periodu iznosi 223,9 miliona USD.

Vrednost izvoza agrarnih proizvoda je 3,3 puta veća od  vrednosti uvezenih agrarnih proizvoda, a pokrivenost  uvoza izvozom u odnosu na isti period prethodne godine u regionu AP Vojvodine  povećana za 9,1%.

Rast izvoza agrarnih proizvoda, već treću godinu se održava izvozom žitarica i proizvoda od žitarica, i to prvenstveno izvozom  kukuruza. Vrednost realizovanog izvoza kukuruza u prva tri  meseca tekuće godine je na nivou izvoza u istom periodu prethodne godine. Izvoz kukuruza nije rezultat konkurentnosti već povećane tražnje na svetskom tržištu koja je već duže vreme nepromenjena i  zbog smanjenih prelaznih zaliha za 2011/2012.godinu. Prosečna izvozna cena kukuruza je za  3,3 % viša u odnosu na isti period prethodne godine.

U prva tri meseca izvoz pšenice je tri puta manji u odnosu na isti period prethodne godine, a zabeležen je i pad izvoza pšeničnog brašna. Cena pšenice u okruženju je niža u odnosu na kretanje cene na domaćem tržištu.

Pregled najzastupljenijih agrarnih proizvoda u izvozu AP Vojvodine u periodu I-III 2012.g.

Tabela 2 

                     

Među 15 najznačajnijih artikala u izvozu nema mesa i mesnih prerađevina, iako je 1970-1986. godine taj izvoz vredeo oko 220 miliona dolara.

Prvih petnaest artikala datih u tabeli 2. čine 69,1% ukupnog izvoza agrarnog sektora regiona AP Vojvodine.

U periodu januar-mart 2012. godine najznačajniji izvozni artikal regiona  AP Vojvodine bio je kukuruz.

Problemi oko transporta robe Dunavom u ovom periodu, posebno u februaru, uticali su na kašnjenje u izvozu po osnovu ranije zaključenh ugovora, ali se pojačanim izvozom u martu uspelo izvesti 697.464 tone kukuruza roda 2011/2012.  što je za 27,4% više u odnosu na isti period prethodne godine. Od toga region Vojvodine je realizovao izvoz 388.938 tona kukuruza, što je za -5,2%  manje od obima izvoza u istom periodu prethodne godine, a 1,9% manje od realizovane vrednosti izvoza.

U prva tri meseca 2012. g. Srbija je izvezla žitarica i proizvoda od žitarica u vrednosti 198,4 miliona USD, (prema podacima RZS Srbije, odsecima (SMTK), a od toga  iz  regiona AP Vojvodine oko 108,7 milion USD ). U izvozu privrede regiona Vojvodine, kukuruz je i dalje, na prvom mestu i učestvuje sa  10,1% u ukupnom izvozu.

U ukupnoj vrednosti izvoza agrarnih proizvoda AP Vojvodine, kukuruz učestvuje sa oko 29,8%. Najveći deo izvoza kukuruza realizovan je u Rumuniju (72,0 mil.USD ili 76% ), Italiju (5,0 miliona USD), Holandiju (4,8 miliona USD) i na CEFTA tržište 8,1 milion USD, (od toga BiH 4,4 mil. USD).

Po vrednosti izvoza, drugi artikal u razmeni sektora agrara je šećer. U periodu januar-mart realizovan je manji obim izvoz šećera (40.596 tona ) u vrednosti 38,4 miliona USD, što je po vrednosti veće za 10,2% u odnosu na izvoznu vrednost u istom periodu prethodne godine. Manji obim izvoza kompenzovan je realizovanom prosečnom cenom od oko 36%  većom u odnosu na nivo izvozne cene u istom periodu prethodne godine. U januaru 2012. godine prosečna uvozna cena na tržištu EU 27 je dostigla svoj maksimum od 737 EUR/toni  (oko 986 USD/toni), a zabeležene su i  maksimalne rezerve šećera - „white sugar“. U periodu januar- mart je beležio rast i uvoznih cena sirovog šećera -„raw sugar“ koje su se kretale oko 470 EUR/toni. ( Izvor podataka: AGRI C5, Management Committee for the Common Organisation of Agricultural Markets.)

Šećer je artikal koji ima preferencijalni status na tržištu EU, a u poslednje četiri godine, od kada svetska cena beleži rast, postaje cenovno konkurentan na nivou regiona, a i  u nekim drugim zemljama.

 U prva trii meseca tekuće godine, izvoz šećera je realizovan na tržište EU i to u Italiju ( 13 mil.USD), u Grčku ( 9,1 mil.USD), Mađarsku ( 7,3 mil.USD), Slovačka ( 6,8 mili.USD) i u manjim količinama Rumunija i Slovenija.

Jestivo ulje od suncokreta je realizovano 53% na tržište EU a ostalo uglavnom na CEFTA tržište. Izvoz srovog ulja od soje, uključujući i degumirano, realizovan je na tržište EU.

Pregled najzastupljenijih agrarnih proizvoda u uvozu AP Vojvodine u periodu I-III 2012.godine:

Tabela 3.

Kao u region sa niskim standardom i malim tržištem, uvozi se šira paleta artikala uglavnom onih kojih nema na našem tžištu, kao što su kafa, citrusi i ostalo južno voće, ali u sve više i semenski materijal za reprodukciju.

U tabeli 3. dat je pregled  sedamnaest  uvoznih artikala koji čine polovine ukupnog uvoza agrarnih proizvoda regiona AP Vojvodine. U prva tri  meseca tekuće godine, uvoznici iz regiona  uvezli su agrarnih proizvoda u vrednosti 95,1 miliona USD, što čini 27,9% ukupnog uvoza agrarnih proizvoda u našu zemlju.

U periodu januar-mart uvezeno je seme kukuruza za setvu iz Rumunije (5 mil.USD), Francuske (4,5 mil.USD) i  Mađarske (1,6 mil. USD) i seme suncokret za preradu iz Hrvatske (2,2 mili.USD).

Seme za šećernu repu je uveženo iz Nemačke (2,7 mil.USD), Belgije (2,0 mil.USD) i u manjim količinama iz Francuske  i Grčke.

Na našem tržištu realizovan je uvoz smrznutog svinjskog mesa iz više zemalja  (Mađarske i Španije i dr.) u manjim količinama, ukupne vrednosti 1,2 mil.USD, i svinja, mase preko 50kg, (iz Hrvatske) i nešto malo za priplod iz Danske. Uvezene su manje količine vina iz Hrvatske i Makedonije.

U periodu januar-mart 2012. godine, spoljnotrgovinska razmena agrarnih proizvoda regiona AP Vojvodine sa EU je na nivou razmene u istom periodu prethodne godine. Obim spoljnotrgovinske razmene realizovan je u vrednosti od 243,5 miliona USD i na ovo tržište realizovano je 59,4% ukupnog izvoza agrarnih proizvoda i 56,9% uvoza agrarnih proizvoda.

Vrednost izvoza agrarnih proizvoda na ovo tržište iznosi  189,4 miliona USD i manji je za -1,9%. Vrednost uvoza agrarnih proizvoda sa ovog tržišta je 54,1 miliona USD i u odnosu na isti period prethodne godine manji je za -4,8%. Bilans razmene je pozitivan i iznosi 135,3 miliona, što je na nivou visine suficita u istom periodu prethodne godine (-0,7%).

Spoljnotrgovinska razmena sa zemljama CEFTA regiona manja je za 18,6% i iznosi 105,5 mil.USD. Na ovo tržište AP Vojvodina je realizovala 28,7% izvoza agrarnih proizvoda i 14,8% uvoza agrarnih proizvoda. Izvoz je realizovan u vrednosti od 91,4 milion USD, a uvoz u vrednosti od 14,1 miliona USD. U odnosu na realizovanu vrednost u istom periodu prethodne godine, vrednost izvoza na CEFTA tržište je manja je za -17,3%, a vrednost uvoza za 23,5%. Na  ovom tržištu ostvaruje se suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni, koji za prva tri meseca tekuće godine iznosi 77,4 USD.

U prva tri meseca tekuće godine, spoljnotrgovinska razmena agrarnih proizvoda regiona AP Vojvodine sa Ruskom federacijom je za -14,0% manja u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupna spoljnotrgovinska razmena realizovana je u vrednosti od 14,8 miliona USD tako da vrednost izvoza agrarnih proizvoda iznosi  13,7 miliona USD, a vrednost uvoza iz Ruske federacije je oko 1,2 miliona USD. Najznačajniji proizvodi u izvozu ovog perioda su jabuke u vrednosti od oko 3,5 miliona USD, povrće, smrznuto u iznosu od 1,7 mili. USD, prerađevine od voća i povrća u iznosu od 2,6 milion USD i  semenska roba u vrednosti od 2,6 miliona USD. U prva tri meseca tekuće godine iz regiona  AP Vojvodine realizovan je izvoz oko 6.000 tone jabuka, što je za 39,1% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Na manji obim izvoza jabuka uticao je pad izvoznih cena jabuka za oko 26% u odnosu na nivo prosečnih cena u istom periodu prethodne godine.

Spoljnotrgovinska razmena agrarnih proizvoda regiona AP Vojvodine, sa ostalim zemljama van ovih tržišta, realizovana je u obimu od 51,2 milion USD. Bilans spoljnotrgovinske razmene na ovim tržištima je uglavnom negativan.U ovom periodu je zabeležen deficit od -1,3 miliona USD.

***

U ovom tranzicionom periodu, kod nas, a i u zemljama okruženja, učinjeni su značajni napori za unapređenje spoljnotrgovinske razmene, potpisujući odvojene bilateralne sporazume (CEFTA, sporazumi sa Rusijom, Turskom, Belorusijom i zemljama EFTA). Sa Evropskom unijom potpisan je sporazum o postupnoj liberalizaciji, kao i harmonizaciji standarda u proizvodnji i poštovanju zahteva u pogledu kvaliteta proizvoda i posebno fitosanitarnih procedura. Srbija se takođe nalazi u procesu pristupanja WTO (Svetska trgovinska organizacija) u okviru koga se vode posebni bilateralni pregovori o liberalizaciji sa zemljama koje imaju određeni interes za izvoz u Srbiju.

Tekuća, 2012.godina, je četvrta godina primene Prelaznog trgovinskog sporazuma sa EU i prosečna carina na uvoz robe iz Evropske unije spuštena je na 1,8%, dok je prosečna carina na uvoz iz ostalih zemalja sa kojima nisu zaključeni povlašćeni sporazumi iznosi 6,2%.* U predpristupnom periodu svakoj zemlji je cilj da joj proces priključivanja što kraće traje, jer duži procesi izazivaju dodatne troškove i teškoće poljoprivrednom sektoru kome se odlažu benefiti za razvoj i podizanje konkurentnosti.

Proces implementacije standarda u proizvodnji veoma sporo napreduje. Zakoni koji se odnose na  agrarni sektor se donose, ali je njihova primena odložena zbog nedostajućih pratećih akata i neuspostavljanja efikasnih institucija  za njihovo sprovođenje.

Spor i neadekvatan proces tranzicije prehrambenog sektora, kao i izostanak u privlačenju investicija u sektor prerade hrane, nije podigao tehnološki nivo preradnih kapaciteta. Koncentracija krupnog kapitala u ovom sektoru omogućila je monopol koji uz još uvek visoku zaštitu (podsticaji za izvoz) održavaju nivo male konkurencije, tako da je veoma teško govoriti o konkurentnosti ovog sektora, u momentu potpune liberalizacije trgovine i priključivanju u WTO. Prema pravilima WTO ova vrsta podsticaja prestaje zaključno sa 2013.godinom. Ako se do tada obim proizvodnje i efikasnost poslovanja ne podignu, plasman ovih proizvoda biće dodatno otežan.