К О Н К У Р С - ФОНД ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 17.тачка 16. Статута Фонда за развој АП Војводине, Програма рада Фонда за 2011. годину и Планираних активности Фонда у 2011. години

Управни одбор Фонда расписује

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДУГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОГРАМА

У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2011. ГОДИНИ

 

1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Основни циљеви доделе кредита су обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања обима и интезивирања пољопривредне производње, подизање степена конкурентности и заштите животне средине.

 

Kompletan tekst Konkursa u prilogu

DodatakVeličina
Konkurs Poljoprivreda 2011.doc92 KB