Kako ocenjujete odluke Vlade i Predsednika države o čuvanju prehrambene sigurnosti nacije?