Kako u Nemačkoj održavaju prskalice?

BRZO I ČISTO

Da li Vas nervira čišćenje brizgalice? Večito silaženje sa vozila i vreme koje pri tome izgubite? Sa kontinuiranim čišćenjem unutrašnjosti prskalice ovo treba da pripada prošlosti. Nadogradnja košta okruglo 1000 do 1200 Evra i traje dva do tri sata.

Kontinuirano čišćenje unutrašnjosti (unutrašno čišćenje) prskalica za zaštitu bilja je jedna nova metoda. Kroz jednu dodatnu, nezavisnu pumpu se iz posude za čistu vodu kroz specijalne dizne za čišćenje ubrizgava isključivo čista voda u posudu sa mešavinom i ona se pri tome pročišćava. Istovremeno se voda za čišćenje pomoću normalne pumpe preko dizni distribuira na jednu neobrađenu površinu. Prednost: za razliku od normalnog čišćenja ovde se mešavina ne razređuje čistom vodom i onda distribuira, već se pomoću čiste vode mešavina istikuje iz sistema.

OVAKO FUNKCIONIŠE

Obično se za čišćenje treba sići sa vozila i pumpu prebaciti tako, da ona usisava čistu vodu iz rezervoara čiste vode, kako bi se razredila mešavina za prskanje. Zatim se pumpa mora opet prebaciti na prskanje da bi se preko dizni distribuirala mešavina za čišćenje. Za čišćenje sa zadovoljavajućim rezultatom se ovaj proces mora najmanje tri puta ponoviti. Kod kultura koja osetljivo reaguju na sredstva koje sadrže sulfonilureu, kao na primer uljana repica ili sećerna repa, pod određenim uslovima ni to nije dovoljno.

Sa kontinuiranim unutrašnjim čišćenjem se koncentracija u roku od nekoliko minuta može spustiti na ispod 1%. S time se postiže bolji rezultat nego sa trostrukim ispiranjem kod tradicionalnog čišćenja. Prvi rezultati pokazuju, da su uređaji za zaštitu bilja, čiji su raspršivači očišćeni ovom novom metodom čišćenja, dovoljno čista i za neposrednu promenu kulture.

Evo još jednom princip funkcionisanja: kod kontinuiranog unutrašnjeg čišćenja voda za čišćenje preko vodova i dizni potiskuje „ispred sebe“ visoko koncentrisanu mešavinu za prskanje kroz prskalicu. Čim pri prskanju opadne pritisak i kroz pojedine dizne izlazi vazduh, znači da je prskalica gotovo prazna, počinje se kao i uobičajno sa čišćenjem. Jedna dodatna pumpa preko takozvanih poluloptastih dizni ubacuje čistu vodu u rezervoar. Količina mora da bude nešto manja od količine koja se prska preko pumpe kroz stangle sa diznama (okruglo 60 do 90% izbrizgavanja kroz dizne). To obezbeđuje, da u karteru rezervoara ne može da ostane voda koji bi na kraju preko povratnog voda opet razvodnila ostatak mešavine. Količina vode za čišćenje kao i kapacitet pumpe za čistu vodu moraju dakle da se prilagode ukupnom izbrizgavanju dizne (litara/minut) prskalice za zaštitu bilja. Takođe mora veličina dizni za unutrašnje čišćenje biti podešena na ovu količinu vode, kako bi razvile neophodan pritisak za odgovarajuće dejstvo čišćenja.

Kako bi se dovoljno očistili svi vodovi koji dolaze u kontakt sa mešavinom za prskanje potrebno je tokom procesa čišćenja kratko uključiti sve ogranke sistema, tako da se isperu i armature za izjednačenje pritiska. Ukoliko u sistemu postoji hidraulična mešalica, potrebno je i nju uključiti.

LAKA NADOGRADNJA

Trenutno samo nekoliko proizvođača nudi fabrički ovu tehnologiju. Prednosti su međutim jasni i neki snalažljivi poljoprivrednici ih već duže vreme primenjuju koristeći tehniku iz sopstvene radinosti. Nadogradnja se brzo reši. Firme Agrotop i Herbst nude kompetne setove za nadogradnju. Poljoprivrednik Helminger je ugradio set za nadogradnju od firme Agrotop. Za prskalicu marke Amazon tip UF 1200 sa radnom širinom od 24 metara i devet ogranaka nadogradnja je trajala svega dva sata. „Mi proizvodimo mnogo povrća, međutim na malim površinama. Zbog toga čišćenje često traje duže od samog prskanja. Stoga smo srećni da sada možemo koristiti ovu novu tehniku čišćenja“ raduje se Johann Helminger.

ŠTA JE POTREBNO
• Jedna dodatna hidraulična ili električna pumpa. Kod električne pumpe se zbog potrošnje struje kapacitet ograničava na maksimalno 20l/min. Sa hidrauličnom pumpom se pri pritisku od 3 bara mogu ostvariti količine od 30 do 100l/min. Hidraulični motor podnosi pritisak od 180 bara i zahteva protok ulja od 8 do 18l/min. Graničnik protoka ograničava maksimalni protok ulja kako bi se motor zaštitio od prevelikog obrtaja.
•Jedan priključak na rezervoar čiste vode. Za ovu svrhu je najbolje koristiti T-komad koji se priključuje u postojeći vod glavne pumpe. Tako se ne mora bušiti rezervoar.
•Jedna ili više dizni za čišćenje u rezervoaru za mešavinu. Dizne su po pravilu poluloptaste. Ovde su korišćene dizne za čišćenje rezervoara firme Agrotop serija 461. Za ovo je potrebno bušiti rezervoar. Oprez: Opiljci ne smeju da dospeju u rezervoar. Povratni ventil montiran u vodu sprečava, da se kod punog rezervoara za mešavinu mešavina prelije u rezervoar čiste vode.
• Nekoliko zavrtanja i vodova, kao i T-komad za priključivanje u vod čiste vode.

PRIPREMA

Kao prvo treba potražiti odgovarajuće mesto za pumpu. Pošto pumpa nije samousisavajuća, njeno mesto treba da leži niže od slivnika rezervoara čiste vode. Po pravilu se pored glavne pumpe nađe još mesta za montiranje sporedne pumpe.

MESTO ZA DIZNE ZA ČIŠĆENJE

Dizne za čišćenje treba da se postave tako, da se može očistiti kompletan rezervoar. Pri tome je bitno, da se obuhvati i otvor za punjenje, inače će prirubnica (kragna) rezervoara da isključi dizne. Ovde treba postupatin oprezno. Stoga se pre nadogradnje preporučuje konsultacija sa proizvođačem prskalice.
Nadogradnja je brzo urađena. Bitni su veličina dizni za čišćenje i njihovo pravilno postavljanje, kao i izbor pumpe. Proizvođačevi setovi za nadogradnju olakšavaju posao. Varijanta sa uljanom pumpom košta okruglo 1.000 do 1.200 Evra (neto), i isplativo je ako se uzme u obzir značajna ušteda vremena kroz brže čišćenje. Sistem dodatno donosi više sigurnosti na radu pošto poljoprivrednik više ne mora da silazi sa vučne mašine i prelazi preko već prskane površine.
Potrošnja čiste vode za čišćenje je znatno manja nego kod uobičajenog čišćenja. Osim toga, nova metoda doprinosi smanjenju dopiranja sredstva za zaštitu bilja u površinsku vodu. Najveće količine ostataka sredstava za zaštitu bija još uvek dopiru u vode kroz nestručno čišćenje uređaja za prskanje na popločanim površinama u dvorištima gazdinsatva.