četvrtak, jun 13Agro servis

KAKO VLADA VLADA, DUG NA ČEKANJU, NOVE OBAVEZE PREMA POLJOPRIVREDNICIMA U PREDNOSTI

Ponovo Jovo nanovo! To je najkraće opis prilika u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kada je reč o ispunjavanju starih finansijskih obaveza ili isplati duga prema poljoprivrednicima.

Kada je stupila na dužnost ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković je rekla da u svom poslu neće prenositi dugove iz jedne u drugu godinu, a jedva je i prihvatila da isplati preuzete dugove koji su nastali, jer tada aktuelni ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, nije imao ni izbliza kasu koju je za 2023.godinu Vlada odobrila ovom ministarstvu.

I kada se očekivalo da će ministarka zaista poštovati svoj princip, ona je pre isteka kalendarske godine, deo novca sa stavki ministarstva vratila u Budžet, a deo utrošila za troškove izazvane afričkom kugom.

Inače, Srbija se nije domaćinski ponašala prema tovljačima oštećenim od afričke kuge, kao što je to bio slučaj u Hrvatskoj, pa je i ova bolest uticala na ponor svinjarstva u celini. Trenutno u uzgoju nemamo više od 100.000 krmača u priplodu.

Koliko je kvalitetno i racionalnim merama, ministarstvo poljoprivrede reagovalo na razne pobune, udruženja i stočara, znaće se uskoro. Međutim, ono što je sada sasvim jasno, odnosi se na neisplaćeni dug iz minule godine za stočare u organskoj proizvodnji i prema farmerima kvalitetnih priplodnih tovnih rasa i to pobuđuje veliko nezadovoljstvo i negativne komentare.  

Stočari koji zovu Upravu za agrarna plaćanja, unapred znaju odgovor, koji najčešće glasi: “Vaš predmet je u radu”.

Zbog toga i s pravom pitaju, kako je moguće da je stari predmet u radu, a da se za nova izdvajanja po hektaru već pripremaju isplate. Nekome se žuri da što pre kaže: “Počela isplata po novoj Uredbi a primenom E-Agrara”!?

Stočari pamte obećanja ministarke Tanasković o povećanju premije za utovljenu junad, kao i za junice koje ostaju na farmama, pozivu za kupovinu kvalitetnih grla… ali bi želeli da to i pročitaju u odgovarajućoj uredbi.

Prema informacijama o nezadovoljstvu stočara iz Severnog Banata, okoline Čačka i Potisja može se očekivati reakcija  – ispoljavanje građanske neposlušnosti, kako su to, do ostvarenja svojih prava, u prošlogj godini, često činili pojedini stočari.