Kampanja šećerne repe u Vojvodini

Novi Sad, 22. septembar 2010.

MERENJA U KORIST FABRIKA?

Asocijacija poljoprivrednika Vojvodine, nakon ćutanja o nepravilnostima kod otkupa pšenice (hektolitarska težina merena sa primesama), oglasila se zbog nezadovoljstva o utvrđivanju kvaliteta šećerne repe i niske otkupne cene.
Prema saznanju sa terena, uglavnom se žale mali proizvođači i ratari koji do sada nisu imali ugovore sa šećeranama. Javna je tajna da pojedine šećerane za sve dobavljače nemaju istu cenu, a ona se kreće od 2,70 do 3,10 dinara po kilogramu. Međutim, većina kooperanata ima ugovorenu cenu još od setve – 2,60 dinara po kilogramu.
Nezadovoljni ratari i njihova udruženja već godinama osporavaju merenje kvaliteta i utvrđivanje nečistoće. Tvrde da postoji desetak varijanti da se izmeri manja digestija i veća nečistoća korena.
U južnoj Bačkoj ratarima je na ime nečistoće i umanjene digestije odbijeno preko 30 odsto od izmerene težine, a ništa bolja situacija nije ni u Sremu.
O nezadovoljstvu Asocijacije poljoprivrednika Vojvodine u šećeranama ne žele ništa da komentarišu, jer „nemaju konkretne primere”. Dok su iz Ministarstva poljoprivrede nezvanično saopštili „da su inspekcije na terenu”.
Međutim, nezadovoljni ratari i inspekcija nikada nisu zajednički izvršili provere, iako se pouzdano zna da vlasnici šećerana u EU na ovakav način ne ocenjuju kvalitet repe. Istina, u mnogim zemljama ratari su suvlasnici fabrika, za čega u Srbiji, u toku privatizacije, nije postojala politička volja.
(AgroServis)