ЛИСТ „ГАЗДИНСТВО”

 

Газдинствоизлази 11 година и до данас је објављено 108 бројева

(два двоброја годишње)

Претплатник, без разлике када уплаћује претплату, за износ од 1.000 динара, на адресу коју достави Редакцији, примиће десет бројева листа „Газдинство”.

Након уношења Ваше пријаве на списак претплатника, биће Вам достављена уплатница на износ од 1.000 динара. За заснивање претплате довољан је телефонски позив на број 062/967 32 45 и то радним даном од 9,30 до 15,00 часова или пријавом на електронску адресу: office@agroservis.rs.

Претплатник може и пре доставе попуњене уплатнице самостално уплатити износ од 1.000 динара на жито рачун: 200-2396370101891-47. У овом случају замолите шалтерског службеника да упише уз име и презиме Вашу тачну адресу, како би се избегли неспоразуми.

Претплатник на „Газдинство”стиче право да мале огласе објави бесплатно улисту, али и на порталу: www.agroservis.rs