MALI AGRARNI BUDŽET I SKUPLJA PROIZVODNJA

Istraživanje lista „Moje Gazdinstvo”

Novi Sad, 20. april 2010.

Prema tradicionalnoj proletnjoj anketi lista „Moje Gazdinstvo” iz Novog Sada, o reagovanju poljoprivrednika na donete uredbe Vlade o trošenju Agrarnog budžeta, većina učesnika ovu proizvodnu godinu ocenila je izuzetno teškom i neizvesnom. Među 305 intervjuisanih poljoprivrednika bilo je i 38 koji su izjavili da se nisu registrovali i da to neće više činiti. Kao razlog navode da u tome „ne vide korist”, da je „to za velike” ili da su „stari”...
Prema saznanjima ankete, najviše poljoprivrednika će koristiti podsticaje – premije za mleko i 14.000 dinara po hektaru. Kao izuzetno korisnu uredbu polovina poljoprivrednika ističe onu o subvencionisanim kreditima i o bespovratnim sredstvima za kupovinu mehanizacije.
Saznanje da država svega 30-32 evra po stanovniku godišnje odvaja za poljoprivredu i da je to manje nego pre pet godina, poljoprivrednici su prilično žučno komentarisali i najčešće su izrečene ocene: „sramota”, „samo im trebamo za izbore”, „eto zašto propada selo”, „sa takvom politikom ćemo uvoziti hranu”, „možda nema novaca”...
Navodeći kupce svoje robe (voće, povrće, stoka i žitarice) domaćini su rekli da je prodaju nakupcima ili prerađivačima posredstvom privatnih preduzeća. Zanimljivo je da niko kao kupca nije naveo zadruge.
Nabrajajući najveće troškove poljoprivrednici su istakli cenu dizela, zaštitnih sredstava, semena i rezervnih delova za mehanizaciju.
Upitani šta očekuju od ove poslovne godine mnogi su rekli „ništa”, odbili da kažu, a više od polovine je prognoziralo bankrot ukoliko otkupne cene ne pokriju troškove proizvodnje. Nabrajajući cene s kojima bi bili zadovoljni, poljoprivrednici za pšenicu predlažu – 15-18 dinara, kukuruz 13-14, soju 35-38, suncokret 32 dinara, jabuke 45-55, krompir 22, mleko 32 dinara... maline 160-200 dinara, grožđe 42-50 dinara... I ovaj kontakt s poljoprivrednicima pokazao je da svako ima svoju računicu i da su nezadovoljni što ne mogu da odrede cenu svojih proizvoda.
O radu Ministarstva za poljoprivredu čule su se opaske: „ostavljeni su sa malim budžetom” ili „nemaju podršku političara”, „rade koliko imaju novca”...
Jelena Krstić, vođa tima koji je sproveo intervju, ocenjuje da se i pored jasnih pitanja odgovori ne mogu precizno svesti na jedan zaključak, ali se oseća zabrinutost za egzistenciju i da ima malo optimizma za boljitak. U reakcijama koje su se čule domaćini su zahtev da budu registrovani u Fondu za PIO da bi dobili subvencije okarakterisali kao podvalu, pogotovo što ovaj Fond traži da se obaveze za registraciju plate godinu dana unazad – znači, plaća se ono što nisu koristili – zaključila je Jelena Krstić, a prenosi „AgroServis”.