МАПИРАЊЕ НАПУШТЕНИХ ПАРЦЕЛА У ДРЖАВНОМ ВЛАСНИШТВУ РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ДРУГУ ГОДИНУ ЗАРЕДОМ

 

Сремска Митровица, 9. децембар 2020.

Током претходних месеци, на подручју тринаест локалних самоуправа, вршила се идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државној својини. Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (UNDP), другу годину заредом реализује пројекат са циљем мапирања напуштеног пољопривредног земљишта у државној својини које представља велики потенцијал за нове инвестиције и развој пољопривредног сектора. Најважнија је ефикасна употреба земљишта али и осталих ресурса,  како бисмо повећали и унапредили конкурентност и продуктивност. Према речима Марка Врањковића, консултанта, разлози за напуштање пољопривредног земљишта су различити, негде су то неповољне карактеристике парцела, у смислу неповољних облика, позиције, непостојања приступног пута, климатских услова али и социо – економски разлози.

- На основу података система Управе за пољопривредно земљиште, о земљишту које није предмет закупа, излази се на терен и проверава стање парцела на терену. Неретко, иако земљиште није у закупу наилазимо на ситуацију да се то земљиште обрађује, што даље прелази у надлежност инспекције за пољопривредно земљиште. Углавном је то земљиште лошијег квалитета, са лошим присупним путевима, многе парцеле су некада биле воћњаци некадашњих пољопривредних комбината те би требало уложити много средстава да би се те парцеле привеле намени. Проценат напуштеног земљишта у односу на обрадиво износи око 40 процената али су то углавном пашњаци, мочваре и остала земљишта која нису доброг квалитета- истакао је господин Врањковић.

Осим идентификације земљишта, спроводи се и узорковање земљишта како би се видео потенцијал за развој органске производње, с обзиром на то да је земљиште напуштено и није дуго година хемијски третирано као и могућност пошумљавања земљишта у сврху постављања ветрозаштитних појасева који штите тло.

-Прошле године смо идентификацију реализовали на територији четири општине а резултат је такав да смо преко 50 хектара идентификоване напуштене земље ове године издали у дугорочни закуп за подизање вишегодишњих засада. Дакле, надамо се да ћемо ове године много више земљишта ставити у функцију, с обзиром на то да смо обухватили 13 јединица локалних самоуправа и да ће се то земљиште ефикасно користити - закључио је господин Врањковић

Ове године, идентификација ће се реализовати у 13 јединица локалних самоуправа а то су: Ваљево, Уб, Осечина, Лајковац, Мионица, Љиг, Чачак, Горњи Милановац, Лучани, Ивањица, Ириг, Вршац (Велико Средиште)  и Ниш (Медијана).