ponedeljak, april 15Agro servis

MARŽA ZA OSNOVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE NAJVIŠE 10%

 

Beograd, 4. januar 2012.

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, dana 30. decembra 2011. godine usvojila Uredbu o posebnim uslovima prometa određene robe kojom se ograničava najviša ukupna stopa marže za određenu robu od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi, rok plaćanja te robe i vrednosti povraćaja, a u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu.

Odlukom koju je usvojila Vlada Republike Srbije ograničava se najviša ukupna stopa marže u prometu određene robe u visini od 10% i to za pšenično brašno (tip „400“ i „500“), jestivo biljno ulje (suncokretovo), termički obrađeno kravlje mleko (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt, šećer (beli kristalni), sveže meso (svinjsko, goveđe i kokošje) i za slatkovodnu ribu.

Na osnovu ove Uredbe, rok plaćanja proizvođaču odnosno dobavljaču robe ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu, faktura mora sadržati posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže dok povraćaj (remitenda) robe ne može biti veći od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou.

Uredba predviđa novčanu kaznu od 200.000 do 2.000.000 dinara za prekršaj pravnog lica ako postupa suprotno članovima 2. i 3. ove Uredbe koji se odnose na ograničavanje i obračunavanje ukupne stope marže u prometu određene robe, rok plaćanja, sadržaj fakture i remitendu. Može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine. Za prekršaj kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, dok je novčana kazna za preduzetnika od 50.000 do 500.000 dinara i takođe se može izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Ova Uredba, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije” 30. decembra 2011. godine, stupila je na snagu narednog dana i važi narednih šest meseci.

Ostavite odgovor