Мере аграрне политике АП Војводине за богатија поља

 

ИНВЕСТИРАЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДУ – СТАБИЛНА ИМОВИНА И РЕДОВАН ПРИХОД

Нови Сад, 30.11.2022.

У Србији, а посебно у АП Војводини, пољопривреда је једна од најзначајнијих привредних грана, па не чуди што је постала и једна од најуноснијих за инвестирање. Међутим, многи млади пољопривредници су у недоумици у шта да улажу? Улагање у пољопривреду захтева знање и искуство.

Зашто треба улагати у пољопривреду и коју пољопривредну производњу изабрати?

Пољопривредницима у  Војводини, осим субвенција из националног буџета, су доступна и средства  Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Класификација и обим тих средстава су углавном усклађени са  стратегијом развоја пољопривреде на нивоу Републике Србије, али и циљевима опоравка и развоја руралних подручја, који су формулисани на покрајинском нивоу.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство делује у области пољопривреде, водопривреде, заштите биља, прехрамбене индустрије, ветеринарства, земљорадничког задругарства и развоја села, као и у шумарству, ловству и рибарству. Секретаријат не само да учествује у изради закона, него прати и пружа информације о активностима у пољопривреди, као и о актуелним проблемима везаним за пољопривредну производњу. Такође управља и координише рад пољопривредних саветодавних служби у АП Војводини, које пољопривредним произвођачима пружају стручне савете и непосредну помоћ.

У оквиру Секретаријата  заинтересованим пољоприредницима различите видове подршке и помоћи, како би унапредили своју производњу, пружају сектори за спровођење пољопривредне политике, за сточарску производњу, за водопривреду, за пољопривредно земљиште и за биљну производњу.

Аграрна политика је скуп мера економске политике који обухватају свеобухватну ангажованост њених главних актера који су оријентисани ка пољопривреди. Састоји се од неколико међусобно усклађених сегмената, као што су циљеви аграрне политике, средства, мере и методи деловања и носиоци аграрне политике. Циљеви аграрне политике могу бити дугорочни и краткорочни, а с обзиром на садржај - општи и посебни. Учесници аграрне политике су пољопривредни произвођачи и њихова удружења, политичке организације, стручне и научне институције, као и управни  и извршни органи власти.

Подстицање раста пољопривреде је веома важно у пољопривредној политици. Неопходне су добра инфраструктура и образовање, као и ефикасне информационе услуге у руралним срединама. Пољопривредници нису довољно информисани о облицима давања и начину остваривања права на подстицаје и субвенције. Те је то, можда, један од разлога што је искоришћеност средстава намењених за  подстицаје недовољна. А можда је разлог мање ефикасности субвенција што нису добро усаглашене постојеће мере са оним у шта би пољопривредници желели или могли да улажу? Саветодавне стручне службе би требало више радити на   едукацији, давању  савета пољопривредницима како да унапреде своје пројекте и улагања у своје газдинство.

Многобројне су предности улагања у пољопривреду, али има и недостатака. Улагањем у пољопривреду ствара се стабилна имовина која доноси редован приход, мада има и колебања са нижим приходима, подстиче ефикасност и  стручност у коришћењу ресурса, пружа могућност производње јефтиних производа. Оно што пољопривредници наводе као негативну појаву је подстицање приватизације јавних ресурса, као и могућност да нека мала група добије велику моћ. Такође, желе дугорочне и предвидљиве финансијске прилике.

 

Војводина је пољопривредно подручје и зато је неопходно подстицање улагања у ту грану привреде. Више од 3.000 носилаца пољопривредних газдинстава аплицирало је на бесповратан новац на конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, а то право остварило је готово 1.900 газдинстава.

Из Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство најавили су даљу финансијску подршку и у 2023. години. За субвенције у најзначајнијој привредној грани у Покрајини, у буџету за 2023. годину издвојено је око 10,27 милијарде динара.

(Подршка: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.)