ponedeljak, april 15Agro servis

Mere za podizanje nivoa kvaliteta mleka u Srbiji

 

STOP ZA MLEKO SA 12 FARMI

Beograd, 26. februar 2013.

U toku je vanredna kontrola farmi po otkupnim linijama sirovog mleka po spiskovima dobavljača sirovinske službe mlekara. Dosadašnjom kontrolom, 12 farmi sa kojih se otkupljuje sirovo mleko zatvoreno je Rešenjem veterinarkog inspektora Ministarstva poljoprivrede zbog koncentacija aflatoksina koje su više od predviđenih Pravilnikom o dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za ishranu bilja (Sl.glasnik RS 28/2011).

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predložiće Vladi Republike Srbije sledeće mere: 

–          Da se farmama koje su isključene iz otkupnih linija podeli kukuruz iz robnih rezervi i to 300 kg po grlu muzne krave kao i odgovarajuća količina zeolita u cilju poboljšanja kvaliteta stočne hrane na njima,
–        Da industrije mleka preuzmu svo mleko sa farmi, bez obzira na njegov kvalitet, a da ono mleko koje ne odgovara propisanim standardima predaju na tretiranje u skladu sa zakonom predviđenim načinom neškodljivog uklanjanja,
–          Da se farmerima koji proizvode zdravo mleko takođe distribuira kukuruz iz robnih rezervi,
–         Da se farmerima prizna pravo na premije po predatom litru mleka bez obzira da li mleko ide u proizvodnju ili tretman neškodljivog uklanjanja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja dalju kontrolu farmi, fabrika stočne hrane, industrija mleka i gotovih proizvoda.

Ostavite odgovor