Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 80. тачка 10) Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др. закон),

            Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ПРЕТВАРАЊА

НЕОБРАДИВОГ У ОБРАДИВО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

- Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 102 од 24. јула 2020. године-

Правилник можете погледати на линку: http://www.minpolj.gov.rs/download/pravilnik-o-uslovima-za-izradu-projekta-pretvaranja-neobradivog-u-obradivo-poljoprivredno-zemljiste/