Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 64а став 27. и члана 80. тач. 12а) и 12б) Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

- Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 18/19 од 15. марта 2019. године.-

Правилник о изменама можете прочитати ОВДЕ: file:///C:/Users/User/Downloads/4827019.0127.8-1.pdf