Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 69. став 2. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 17/19), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА МОНИТОРИНГА БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

(Објављено у „Службеном гласнику РСˮ, број 46 од 26. јуна 2019. године)

Правилник можете погледати ОВДЕ: http://www.minpolj.gov.rs/download/pravilnik-o-utvrdjivanju-programa-monitoringa-bezbednosti-hrane-za-zivotinje-za-2019-godinu/