MIRUJE CENA PŠENICE

Novi Sad, 27. avgust 2010.

PRODUKTNA BERZA AD NOVI SAD

Datum: 25.08. 26.08. 27.08.

PŠENICA
(rod 2009.) 14,50 14,50 14,50

KUKURUZ
(rod 2009.) 23,00 23,00 23,00

SOJA
(rod 2009.) 37,00 37,00 37,00

PŠENICA
(rod 2010.) 18,33 18,33 18,33

KUKURUZ NA ZELENO
(rod 2010.) 13,00 13,00 13,00

SOJA NA ZELENO
(rod 2010.) 25,50 25,50 25,50

Na Produktnoj berzi u Novom Sadu cena ovogodišnjeg roda pšenice već nekoliko dana miruje – 18,33 din/kg bez PDV, isto kao i kukuruz prošlogodišnjeg roda – 23 din/kg. Interesantno je da se već duže vremena prodaja kukuruza „na zeleno” zadržala na 13 din/kg, ali i u trgovini koju zaključuju proizvođači i pojedine fabrike stočne hrane mimo ove berze.
Kukuruz beleži blagi rast na berzi u Čikagu, sa 13,32 din/kg cena je porasla na 13,61 din/khg, dok je u Budimpešti cena ostala ista – 17,55 din/kg.
(AgroServis)