MUZARA DOVOLJNO ZA SIROTINJSKU POTROŠNJU MLEKA

Lane je u Srbiji proizvedeno 1,53 milijarde litara mleka, a potrošnja po stanovniku iznosi svega 180 litara. Zabrinjava što su premije za mleko poslednjih godina sa 3,5 milijardi dinara smanjile na samo 600 miliona dinara u ovoj godini.

Na početku 2010. godine u Srbiji je bilo samo 1.057.000 grla goveda, a od toga krava i steonih junica svega oko 600.000. Njih je posedovalo 305.000 gazdinstava, što znači da imamo samo 3,45 grla po gazdinstvu, što govori o usitnjenosti proizvodnje u srpskom stočarstvu. U Srbiji je od ovog stada prošle godine proizvedeno 1,53 milijarde litara kravljeg mleka.. Sa potrošnjom od oko 180 litara mleka godišnje Srbija je na dnu lestvice u Evropi.
Izvoz mleka iz Srbije u EU još uvek nije moguć, pa je izvoz isključivo orijentisan na zemlje potpisnice CEFTA sporazuma. Očekuje se da će Subotička mlekara prva ispuniti uslove za izvoz. U 2009. godini ostvaren je izvoz od 54.224.233 kilograma mleka i mlečnih proizvoda u vrednosti od 67,2 miliona dolara. U istom periodu uvoz mleka i mlečnih proizvoda iznosi 15.024.171 kilograma u vrednosti od 23,1 miliona dolara.
I pored teškoća u ovoj industriji imamo dobru snabdevenost domaćeg tržišta mlekom i mlečnim proizvodima. Međutim, dalji pad broja grla krava i steonih junica i niska otkupna cena sirovog mleka mogu uticati na stanje na tržištu, kao i primenljivost novih zakona, pravilnika i uredbi iz ovog sektora.
U zemlji se proizvede tek 2.585 litara mleka po grlu godišnje, dok je to u svetu prosečno za 18 odsto, a u EU čak za 50 odsto više! Da nije dobra situacija u ovoj proizvodnji, najbolji dokaz je činjenica da se broj krava sa 817.000 smanjio na 586.000, sa daljom tendencijom pada.
Prerađivači mleka su izrazili zabrinutost što su se premije za mleko poslednjih godina smanjile sa 3,5 milijardi dinara na svega 600 miliona dinara u ovoj godini. Takav odnos neće uticati kao stimulans za povećanje proizvodnje u ovoj značajnoj privrednoj grani. Očigledno da je za mlekare država prava adresa, dok o svojoj otkupnoj ceni, rokovima isplate, naplatama isporuke, maržama ne žele da govore. Već dva meseca mlekare prijavljuju manje mleka nego što je uobičajeno i one koje nemaju „pojačanu otkupnu cenu” sa farmerima gube dobavljače.
Nažalost, ima i takvih, uglavnom manjih mlekara, koje kada postanu dužnici farmerima beže i traže novog dobavljača.
Privredna komora Srbije nikada nije za isti sto okupila proizvođače i mlekare, ali i trgovce, i da odgovorno sagledaju ko i koliku odgovornost ima u celom ciklusu.