NA CENI MLEKO IZ UVOZA

NA CENI MLEKO IZ UVOZA
Beograd, 14. oktobar 2010.

Od početka godine do 1. oktobra mlekarska industrija i konditori u Srbiji uvezli su 1.910.677 kg mleka u prahu, u vrednosti od 4.451.152 evra, a mlekare svežeg mleka 10.080.711 kg, što je plaćeno 4.354.951 evra. Prema podacima do kojih je došao „AgroServis” iz Uprave carina, uvezeno mleko plaćeno je 0,42 evro centa po kilogramu, što je znatno više u odnosu na kretanje cena u otkupu u Srbiji (23-30 dinara po litri). Inače, jedan kilogram mleka sadrži 1,03 litara.
Suočeni sa ovim podatkom, domaći proizvođači mleka tvrde da uvoznici imaju organizovani otkup u regionu i da preko svojih tamošnjih firmi uvoze mleko u Srbiju, koje tamo plaćaju 0,32 evra za litru.
Prema ovim podacima, vest iz Ministarstva trgovine da će se o uvozu mleka tek razgovarati, zapravo najavljuje još veći uvoz.
Veći otkup mleka od domaćih farmi nije realno očekivati pre isteka trogodišnjeg perioda, jer je broj muzara znatno smanjen, a vlasnici farmi sa 100 ili 2.000 grla ne mogu nadoknaditi produktivnost koju je davalo stado od 80.000 muzara, a koje su prodate klaničarima. (AgroServis)