četvrtak, april 18Agro servis

NA KRČEDINSKOJ ADI, VODA I KOMŠIJE ZAROBILI 170 GOVEDA

Kovilj / Inđija, 03. januar 2024.

Fotot: Agro Servis plus

Stočar Milenko Plavšić iz Kovilja par dana ne zna šta je sa njegovom stokom – oko 170 podolaca različitih kategorija na velikoj Krčedinskoj adi, koju sve više osvaja voda iz Dunava. Kada je 31-og decembra prošle godine organizovao ekipu za selidbu stoke u selu, njemu je poručeno od stočara komšija sa ove ade da ne dolazi  po stoku „jer će biti svašta“.

Plavšić je, kako kaže, uplašen, jer je sa komšijama u prošlosti bilo sukoba, tvrdi da su pre par godina iznad njega ispaljeni hici, pa je zbog ovog slučaja zatražio pomoć policije i veterinarske inspekcije. Seoski veterinar tvrdi da je stoka totalno ugrožena i da se mora intervenisati pod zakonom o dobrobiti životinja, jer preti potpuno uginuće celog stada.

Policija u Inđiji sačinila je zapisnik i ceo slučaj prelazi u nadležnost tužilaštva, dok Milenko Plavšić tvrdi da ima malo vremena da spasi svoje stado i da mu je potrebna fizička zaštita u odnosu na poruku koju je primio. Stočari iz Kovilja do sada su trpeli krađe, ne zna se da li su to bile međusobne ili od drugih lica. Sumnje su na ovim drugima. On se i sada pribojava da je zabrana da preuzme svoju stoku samo kupovina vremena da bi se neki lopovi namirili.

Drugi stočari iz Kovilja zabeležili su krađu 14 različitih kategorija krava simentalske rase.

Svi oni osećaju da im na Krčedinskoj adi više nema mesta jer je najveća državna parcela za pašnjak izdata gazdinstvu iz Inđije, a da sa njihovih 20-ak hektara nisu partneri za ispašu.

S obzirom da je reč o najvećem stadu podolske rase u Srbiji, Milenko Plavšiću su se javili stočari iz Banata sa željom da za njegove podolce pronađu odgovarajući pašnjak.

Najavljen je novi talas rasta Dunava, pa je za stoku na Krčedinskoj adi potrebna hitna intervencija jer je ostalo malo suve površine pašnjaka na ovoj oazi.