NAJAVA DOGAĐAJA

PROGRAM FORUMA
ORGANSKA POLJOPRIVREDA "SELENČA 2010"

PETAK: 24. septembar 2010

09,30 - 10,00
Okupljanje učesnika i gostiju/plato ispred Doma kulture u Selenči,
Masarikova bb/

10,00-10,30
- Pozdravna reč domaćina: Jozef Gašparovski -predsednik Centra za
organsku proizvodnju Selenča
-Otvaranje Foruma : dr. Saša Dragin - ministar Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede republike Srbije

- Izložba organskih proizvoda

-Susret sa novinarima na izložbi

SAVETOVANJE:
ORGANSKA
POLJOPRIVREDA "SELENČA 2010"
Sala Doma kulture

10,30-10,40
Pozdravna reč : prof.dr Branke Lazić, predsednica Programskog odbora
Foruma

10,40-11,05
prof.dr. Mirjana Milošević, državni sekretar u MPŠV RS i predsednik
Organizacionog odbora IV.Foruma,
Ing. Anna Vitáriusová direktorica i Juliana Schlosserova rukovodilac
ekološkog sektora Ispitnog i kontrolnog instituta Slovačke republike
Saradnja Republike Srbije i Republike Slovačke putem realizacije
projekta SlovakAid-a
...i referat: prof.dr.Mirjana Milošević:
Podsticaji i zakonska regulativa za organsku proizvodnju u Srbiji

11,05-11,20
Prof.dr. Branislav Vlahović, Poljoprivreni fakultet Novi Sad:
Marketing organske proizvodnje i kako povećati potrošnju organskih
finalnih proizvoda u Srbiji

11,20-11,35
Prof. Dr. Snežana Oljača, Poljoprivredni faklultet Zemun:
Stanje i razvoj obrazovanja za organsku poljoprivredu u Srbiji

11,35-11,50
Prof dr, Zorica Sredojević, Poljoprivredni fakultet Zemun :
Organizacija i isplativost organske poljoprivrede

11,50-12,30
Koktel uz organsku hranu Srbije
Prostor uz Izložbu ispred Doma kulture

12,30-12,45
Emilija Stefanović dipl.ing.,Nemačka organizacija za tehničku saradnju
GTZ
Rezultati studije istraživanja tržišta organske hrane Srbije

12,45-13,15
Jaroslav Remža dipl.ing.-Državni veterinarski zavod Slovačke
Kvalitet organskih proizvoda - uslov izvoza u EU

13,15-13,45
Uwe Hornischer, dipl.ing. agronom, Nemačka organizacija za tehničku
saradnju GTZ
Specifičnosti organske proizvodnje mrkve

13,45-14,15
Doc.dr.Stanislav Šilhár, Prehrambeni istraživački institut,
Bratislava, Slovačka
Viši stepen prerade organskih žitarica

14,15-14,45
Prof. Svetlana V. Klymenko, Nacionalna botanička bašta pri Nacionalnoj
akademiji nauka Ukrajine
Mogućnosti privrednog korišćenja drenjine iz organske proizvodnje

14,45 - 15,15
Bystrik Štefák dipl.ing. direktor proizvodnje u Tatranskoj mlekari,
Slovačka
Prerada i distribucija organskog mleka-iskustva Tatranske mlekare

15,15 - 15,30
Diskusija

15,30
Zakuska
Prostor ispred Doma kulture

OKRUGLI STO
BIODIVERZITET I ORGANSKA PROIZVODNJA
PETAK: 24. SEPTEMBAR 2010.
Restoran Business club M. Tita 102 Selenča

18,00
Moderator: prof.dr.Branka Lazić

18,10-18,40
Doc.dr. Jan Brindza CsC, Poljoprivredni univerzitet Nitra, Slovačka
Biodiverzitet i organska proizvodnja

18,40-20,00
Diskusija učesnika okruglog stola
Prof. Dr. Mirjana Milošević, Milena Savic Ivanov, Srđan Stojanović,
Prof. Dr. Vuk Florijan i dipl. Ing. Vladimir Sabadoš.
Prisustvovati okruglom stolu mogu svi zainteresovani.

20,00
Izjave za medije

CENTAR ZA ORGANSKU PROIZVODNJU
21425 Selenča, M. Tita 179

III FESTIVAL TRADICIONALNIH JELA I RURALNOG TURIZMA SELENČA 2010
Subota: 25. septembar 2010.
Mesto dogagađaja:
Prostor ispred Doma kulture, Selenča, Masarikova bb

08,00 - 09,55
Okupljanje učesnika Festivala

I S K U S T V A
Sala Doma kulture
10,00-10,10
Reč domaćina: Čedomir Keco izvršni producent festivala

10,10 - 10,25
Olivera Radovanović predsednica Upravnog odbora Zelene mreže Vojvodine
Organska poljoprivreda i razvoj ruralnog turizma,iskustva NVO Zelena
mreža Vojvodine, Novi Sad

10,25 - 10,55
Prestavnici Temerina i Iriga :
Iskustva i efekti privredno turističkih priredbi u selima
Temerin i Irig

10,55 - 11,10
Zoran Janjatović, Koordinator Regionalnog centra mreže ruralnog
razvoja Novi Sad
Mreža za podršku ruralnom razvoju republike Srbije

11,10 -11,30
Jasmina Nikitović-Stojičić-turizmolog- ovlašceni trener svetskog
programa za hranu FAO za obuku i socio - ekonomski razvoj žena na
selu.
Žene u ruralnom turizmu Srbije

11,30-11,50
Predstavnik turističke organizacije Srbije
Šta turistička organizacija Srbije očekuje od seoske turističke ponude
a šta nudi.

11,50-12,20
Ing. Mihal Demeš, informacioni specijalista u FAO UN i porodični
farmer
Inž. Jan Jančovic, publicista
Porodična farma ,,Mašekov mlin", Vrable, Slovačka

12,20-12,45
Prostor ispred Doma kulture

OTVARANJE FESTIVALA
Predstavnik MPVŠ za ruralni razvoj

Proglašenje pobednika u pojedinim takmičenjima
Predstavnik Sekretarijata za rad i zapošljavanje APV

12,45
Obilazak izložbe i degustacija proizvoda

Napomena: Organizator zadržava pravo izmena i dopuna programa