nedelja, jul 14Agro servis

Najvažnije iz protekle nedelje: Pad aktivnosti na tržištu kukuruza. Pšenica primarna kultura u trgovanju

PRODUKTNA BERZA NOVI SAD

Za razliku od prethodne nedelje, kada je kukuruz bio dominantna kultura u trgovanju i kada je prometovano 3.230,00 tona ove robe, ove sedmice došlo je do pada aktivnosti. Prometovano je ukupno 275,00 tona kukuruza, čak 91,49% manje u odnosu na sedam dana ranije. Tokom čitave sedmice ponuda je bila povećana u odnosu na tražnju, da bi tek krajem nedelje došlo do smanjenja ponude.

Cena kukuruza beležila je pad kako je nedelja odmicala, a njime se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,50 do 18,80 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 18,07 din/kg bez PDV-a (19,88 din/kg sa PDV-om), te je statistički cena bila niža u odnosu na prošlonedeljnu za 4,51%. U ponudi se ove sedmice našao i kukuruz novog roda sa analizom na aflatoksin do 20 ppb po ceni od 17,00 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa kukuruz je učestvovao sa 6% udela. Najveći količinski promet ove sedmice zabeležen je na tržištu pšenice, gde je pšenica novog roda činila 72% ukupnog nedeljnog prometa. Tražnja je tokom sedmice mahom bila nešto slabija od ponude, osim u sredu kada je slabija bila ponuda. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 20,50 do 21,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 20,90 din/kg bez PDV-a (22,99 din/kg sa PDV-om), te je primetan negativni trend cene od 0,48% u odnosu na prethodnu nedelju.

Pšenica je prometovana i na paritetu CPT kupac po ceni od 21,00 din/kg bez PDV-a, a zaključen je i jedan berzanski ugovor za stočnu pšenicu sa hektolitarskom masom 73kg po ceni od 20,00 din/kg bez PDV-a. Na tržištu soje ni ove sedmice nije bilo značajnijih promena, a aktivnost je bila tek blago povećana u odnosu na prethodnu nedelju. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 61,80 do 62,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 61,90 din/kg bez PDV-a (68,09 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na prethodnu nedelju primetan pad cene od 1,75%. Kada je u pitanju uljana repica, ove nedelje primetna je bila nešto slabija ponuda. Realizacije preko Produktne berze ostvarene su u cenovnom rasponu od 50,91 do 52,20 din/kg bez PDV-a (435 do 446 €/t bez PDV-a).

Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 51,97 din/kg bez PDV-a (444 €/t bez PDV-a).

Na tržištu stočnog ječma primetan je znatan pad aktivnosti u odnosu na početak žetve. I ponuda i tražnja su tokom sedmice bile slabe i usmerene na manje količine, što se manifestovalo kroz izostanak zaključenja berzanskih ugovora. Od ostalih roba, u toku sedmice se trgovalo i suncokretovom sačmom sa 33% proteina po ceni od 29,00 din/kg bez PDV-a. U ponudi se našla i raž po ceni od 23,00 din/kg bez PDV-a, ali do trgovanja ovom robom nije došlo.

Andrea Kostić, Produktna berza

Vremenske prilike uslovile su ove godine raniju žetvu svih poljoprivrednih kultura, te je mesec jun obeležilo zaključenje prvih SPOT ugovora kada su u pitanju pšenica, stočni ječam i uljana repica rod 2024. godine. Preko Produktne berze je tokom juna prometovano ukupno 14.750,00 tona robe, finansijske vrednosti 338.950.900,00 dinara. Dominantna kultura u trgovanju već šesti mesec zaredom je bio kukuruz.

KUKURUZ

Iako su tokom juna zabeleženi periodi slabe aktivnosti učesnika na tržištu, kukuruz je ostao dominantna kultura u trgovanju, čineći 59,19% ukupnog mesečnog prometa. U toku juna kukuruz je prometovan u cenovnom rasponu od 18,60 do 19,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta. Ponder cena iznosila je 19,04 din/kg bez PDV-a (20,94 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na mesec dana ranije primetan pad cene od 1,96%. U toku meseca zaključeni su i berzanski ugovori na paritetu CPT luka u cenovnom opsegu od 19,20 do 20,10 din/kg bez PDV-a.

PŠENICA

Kada je u pitanju tržište pšenice, početkom juna primetna je bila izuzetno slaba aktivnost učesnika. Već od sledeće nedelje pažnja na tržištu je većim delom bila usmerena na novi rod pšenice, budući da je u toku bila žetva pšenice na svim paritetima. Koliko je cenovni spred ponude i tražnje otežavao zaključenje berzanskih ugovora pokazuje podatak da je u odnosu na isti period prošle godine obim prometa pšenice manji za čak 66,22%. Tek u poslednjoj sedmici meseca zaključen je prvi SPOT ugovor za pšenicu rod 2024. godine. Pšenicom novog roda u junu se trgovalo u cenovnom rasponu od 20,50 do 21,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 22,31 din/kg bez PDV-a (24,54 din/kg sa PDV-om). Kada je u pitanju rod 2023. godine, on je tokom juna prometovan u širokom cenovnom opsegu od 20,50 do 25,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. U ukupnom obimu prometa, pšenica je ovog meseca učestvovala sa samo 11,05% udela.

SOJA

Tokom čitavog juna na tržištu soje aktivnost je bila izuzetno slaba ili je u potpunosti izostajala. Trgovalo se manjim količinama u cenovnom rasponu od 63,00 do 66,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 64,67 din/kg bez PDV-a (71,13 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na mesec dana ranije primetan cenovni rast od 2,05%.

STOČNI JEČAM

Već u prvoj nedelji juna zaključen je prvi SPOT ugovor za stočni ječam rod 2024. godine, dve nedelje ranije u odnosu na prethodnu godinu. Sve do poslednje sedmice u mesecu tržište stočnog ječma je bilo izuzetno aktivno, uz povećanu ražnju u odnosu na ponudu. Tek u poslednjoj nedelji juna došlo je do pada aktivnosti i povlačenja učesnika na tržištu. Stočni ječam prometovan je u cenovnom rasponu od 16,80 do 17,80 din/kg bez PDV-a.

Ponder cena iznosila je 17,25 din/kg bez PDV-a (18,98 din/kg sa PDV-om). Stočni ječam sa hektolitarskom masom manjom od 62kg prometovan je po ceni od 16,50 do 17,80 din/kg bez PDV-a, dok su berzanski ugovori na paritetu CPT zaključeni u cenovnom rasponu od 17,50 do 18,50 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa stočni ječam je učestvovao sa 24,36% udela. Tokom protekle godine, kada je u junu stočni ječam bio dominantna kultura u trgovanju, prometovano je ukupno 5.070,00 tona robe, dok je ovog juna prometovano 3.593,00 tone robe.

ULJANA REPICA

U toku juna na tržištu je bilo primetno dosta interesovanja i kada je u pitanju novi rod uljane repice. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 49,75 do 50,81 din/kg bez PDV-a, a zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT luka po ceni od 51,16 din/kg bez PDV-a.

SOJINO ULJE

U toku meseca prometovane su i manje količine sojinog ulja po ceni od 92,00

din/kg bez PDV-a.

Dozvoli obaveštenja o novim vestima! Da Ne hvala