НАРЕДБА О ПРЕДУЗИМАЊУ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ УНОШЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ СЛИНАВКЕ И ШАП У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

 

07.03.2011.

На основу члана 125. тачка 1) Закона о ветеринарству

(„Службени гласник РС”, бр. 91/05 и 30/10),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

НАРЕДБУ
О ПРЕДУЗИМАЊУ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ УНОШЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ СЛИНАВКЕ И ШАП У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

- Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 14/11 -
1. Ради спречавања уношења заразне болести слинавке и шап у Републику Србију, забрањује се увоз и провоз пошиљки:
1) живих говеда, свиња, оваца, коза и осталих домаћих и дивљих папкара;
2) меса пореклом од говеда, свиња, оваца, коза и осталих домаћих и дивљих папкара;
3) производа од меса пореклом од говеда, свиња, оваца, коза и осталих домаћих и дивљих папкара, осим:
- производа од меса термички третираног у херметички затвореној посуди (конзерве), са постигнутом Fo вредношћу од три или више,
- производа од меса термички третираног на минималној температури од +70о C, која се мора постићи у месу и/или свим деловима током обраде производа од меса;
4) млека и производа од млека, осим:
- млека третираног високом температуром UHT - ултра високи температурни третман који се постиже применом температуре од најмање +132°C у трајању од најмање једне сeкунде,
- производа од млека, произведени од млека са контролисаним pH мањим од 7,0 и подвргнутог термичкој обради на температури од најмање +72оС у трајању од најмање 15 секунди;
5) дубоко замрзнутог семена и ембриона пореклом од говеда, свиња, оваца и коза;
6) кожа пореклом од говеда, свиња, оваца, коза и осталих домаћих и дивљих папкара, осим:
- кожа сољених седам дана морском сољу, уз додатак 2% натријум карбоната,
- кожа сушених 42 дана на температури од најмање +20о C,
- кожа подвргнутих комплетном процесу штављења,
- кожа „wet blue”,
- пиклованих кожа,
- кожа третираних базом (обрађене базом и саламуром pH вредности од 12 до 13, у трајању од најмање осам сати);
7) споредних производа пореклом од животиња, осим споредних производа који су прошли температурни третман од најмање + 80о C.
2
2. Забрана увоза и провоза пошиљки из тачке 1. ове наредбе примењује се на пошиљке из Републике Бугарске, и то из региона: Бургас, Јамбол, Варна, Шумен, Сливен, Карђали и Хасково. 3. Изузетно од тачке 2. ове наредбе, забрана увоза пошиљки из тачке 1. ове наредбе примењиваће се и на целу територију Републике Бугарске ако пошиљка потиче од животиња које су пореклом из региона наведених у тачки 2. ове наредбе. 4. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број: 110-00-00008/2011-09 У Београду, 23. фебруара 2011. године
МИНИСТАР др Саша Драгин
4827011.0062.8.Doc/