НАЦРТ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ПОЉОПРИВРЕДЕ, СВАКУ КЛАСУ МЛЕКА ПОСЕБНО ПЛАЋАТИ

 

Београд, 24.11.2022.

Дневник

  • Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства прошле седмице завршило је јавни увид Националног програма за пољопривреду за период од 2022 до 2024 године , у којем су ближе разрађени правци развоја пољопривреде на средњорочном плану предвиђени Стратегијом пољопривреде и руралног развоја од 2014 до 2024 године.

 Нацрт програма је заправо плански документ који треба да дефинише смернице развоја пољопривреде и динамику усклађивање са Заједничком пољопривредном политком (ZPP ) ЕУ, и како је Министарство истакло , представља почетак консултација у ком смеру треба да иде ова грана привреде.

Пре него што до јавности стигне шта су заинтересовани за ову област сугерисали путем веб сајта Е-консултације , треба споменути , а то је одмах на почетку програма и наведено, да је пољопривреда са прехрамбеном индустријом једини сектор привреде Србије који остварује позитиван спољнотрговински биланс. Наиме, пољопривредно прехрамбени производи учествовали су у укупној вредности извоза наше земље са 21,3 процената , док су у увозу чинили 8,8 процента у 2020 години : 

Наши извозни најзначајнији производи су меркатилни кукуруз , смрзнуте малине, дуван, цигарете и свеже јабуке, док је најзначајнији  трговински партнер наше земље Европска унија. За разлику од Националног програма за пољопривреду од 2018- 2020 годину чије су мере и активности биле у највећој мери усмерене на подршци у оквиру директних плаћања и мера уређења тржишта овај програм поред ових активности укључује и област органске производње, која је 2020 године заузимала 21.000 хектара,а до краја примене овог програма до 2024. треба да се простире на 24.000 хектара. 

План да се повећа извоз јаја и живинског меса 

Нацрт прогама развоја пољопривреде до 2024. године између осталог је предвидео благи раст производње и извоза. 

Тако је ,рецимо, наведено, да је план да извоз пољопривредних прехрамбених производа у укупном извозу нарасте до 2024. године са 3.635 милиона евра на 4.123 милиона евра.

Учешће воћа и поврћа у укупном извозу да нарасте са седам процената на 10 процената. 

Да се благо повећа извоз живинског меса са 0,25 одсто на 0,30 одсто а да учешће јаја буде 0,10 процената уместо 0,08 одсто у укупном извозу...

Пошто је пре месец дана од‌јеклулоданемамомлекаидасмозапочели увоз занимљиво је прочитати шта  нацрт Програма развоја пољопривреде до 2024. године превиђа области у млекарства .Одмах на почетку је наведено да премија није прихватљива са становишта Светске трговинске организације а ни ЕУ па је потребно током претприступног периода прилагодити је правилима ZPP .

Треба је модификовати, у две фазе, у првој од првог квартала 2024.године примењивати различите нивое плаћања за испоручено млеко у зависности од квалитета све до достизања нивоа ЕУ стандарда , да би се касније након примене Прогама, премија за млеко трансформисала у плаћање по грлу млечне краве што је прихватиљиво са гледишта ZPP ЕУ.

Након постизања стабилне производње а ради повећања конкурентности треба наставити подршку по количини испорученог млека ,али уз класификацију квалитета сировог млека од стране надлежне  лабораторије и плаћање премије према класама квалитета млека.

 Тако би се за сваку класу квалитета млека примењивао различити износ премије чим би се произвођачи подстакли да унапређују квалитет млека ,али и количина.

Оваквом трансформацијом примене Програма допринело би се континуираном унапређењу производње откупа и прераде млека, с једне стране, док би се истовремено учинио значајан корак ка ZPP .

Али док обрачун премије не заживи потребно је прво прилагодити прописе односно законски оквир а рок за то је четврти квартал 2023. године, а успоствљање мехнаизма обрачуна почети од првог квартала 2024. године. .У нацрту програма је наведено да годишње произведемо око 1,5 милијарди литара млека и да у стурктури производње доминира кравље са уделом од 96 - 97 одсто , док козије учествује са свега два процента а овчије са један проценат.---
 
Subvencije --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---
---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Vaš komentar na nove cene žitarica 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---