četvrtak, april 18Agro servis

Nauka

 

SAVREMENA PROIZVODNJA UZ SAVREMENU MEHANIZACIJU

Zemun, 9. januar 2013.

Organizacioni odbor Naučno stručnog skupa „Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede 2012", koji je održan na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, okupio je stručnjake iz oblasti poljoprivredne tehnike, sa zadatkom da analiziraju postojeće stanje, afirmišu naučna dostignuća u predhodnom periodu i razmene iskustava iz prakse i naučnih dostignuća u svetu – objavio je zaključke koje je podržalo 180 učesnika.

Broj od 30 prijavljenih i recenziranih radova za ovaj skup, posebno ukazuje na interes istraživača u Srbiji, da budu deo  aktivnog razvoja  procesa  savremene  poljoprivrede  i  poljoprivredne tehnike.

Poljoprivredna tehnika, zaključili su stručnjaci, mora da  bude ravnopravna sa drugim naučnim oblastima u biotehnici, kako je to u razvijenim zemljama sveta. Poljoprivredna tehnika i znanje predstavljaju osnov za tehnološki i ekonomski napredak u oblasti poljoprivrede, uvereni su naučnici.

U današnjim okolnostima otežanog privređivanja u   poljoprivredi Republike Srbije  i  evidentnog zaostajanja  (naročito u nekim oblastima)  u  primeni   savremene  poljoprivredne   tehnike   i    tehnologija,  konkurentnost i uspeh na tržištu, na žalost, nisu značajnih razmera.  Zato  je  svakako, neophodno obezbediti dodatna finansijska ulaganja u razvojne programe za primenu novih tehnologija i novih-savremenih sredstava mehanizacije u poljoprivredi Srbije i uspeh  neće izostati, poruka je sa skupa.

U praksi se oseća nedostatak finasijskih ulaganja za nabavku istraživačke opreme, naučne literature, izdavanje naučnih i stručnih časopisa u Republici Srbiji. Neophodno je ubrzati opremanje i akreditovanje laboratorija za proveru novih tehnologija i tehničkih rešenja domaće i uvozne poljoprivredne tehnike u smislu stvaranja uslova za transfer i razmenu znanja sa svetom.

Posebno značajan faktor za uspešnu proizvodnju kvalitetne hrane su tehnička sredstva i visok stepen znanja za njenu proizvodnju i primenu. Potrebna je prisutnost na tržištu sa dokazom ispravnosti dobrih ideja i naučnih rezultata uz neophodnost  ulaganja u struku i proizvodnju novih-savremenih rešenja poljoprivrednih mašina i opreme.

Mehanizatori predlažu osnivanje informacionog centra u oblasti poljoprivredne tehnike, kako je to urađeno u nekim razvijenim zemljama sveta,  jer informacione tehnologije predstavljaju osnovu savremenog i bržeg razvoja.

Poljoprivreda proizvodi obnovljive energetske sirovine, koji su danas veoma aktuelna tema kojoj se mora posvetiti posebna pažnja. Tehnička sredstva i sistemi koji se nalaze u okviru poljoprivredne tehnike omogućuju efikasno sprovođenje tehnoloških operacija prikupljanja, pripreme i konverzije biomase u goriva neophodno potrebna u procesu proizvodnje energije. Namenski proizvedena biomasa u poljoprivredi jedan je od obnovljivih energetskih resursa koji se može pretvoriti u toplotnu energiju, tečna ili gasovita goriva. Danas, sutra, ili u budućnosti, proces proizvodnje biomase i njena uspešna konverzija u energiju, ne može se zamisliti bez savremene kompleksne mehanizacije poljoprivrede, koja i ovde  ima posebno značajno mesto.

Poljoprivredni proizvođači, iako još u početnom razvoju  u Republici Srbiji, postaju polako i komercijalni proizvođači toplotne ili električne energije korišćenjem biomase iz poljoprivredne proizvodnje, kako je to odavno praksa u nekim zemljama sveta i to je potrebno podržati.   

Predsednik Organizacionog odbora dr Miloš Pajić nas je obavestio i o pratećim događajima.

Nagradu „Agro mehanizator godine” na ovom skupu dobio je  prof. dr Dragan Marković, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, za doprinos i posvećenost oblasti Poljoprivredne tehnike u Republici Srbiji, dok je nagradu za «Najbolji naučni rad» dobila grupa autora: Branka Kresović, Angelina Tapanarova, Boško Gajić, Vesna Dragićević, Borivoje Pejić i Đorđe Glamočlija, za rad „Uticaj navodnjavanja na prinos i sadržaj glavnih elemenata ishrane u zemljištu pod kukuruzom”.

Ostavite odgovor