НЕДИМОВИЋ: САВСКОМ ВОДОМ ЋЕ СЕ НАВОДЊАВАТИ ФРУШКОГОРСКИ ВОЋЊАЦИ

 

Сремска Митровица, 24.12.2021.

Tanjug

  • У сали Градске куће у Сремској Митровици је потписан уговор за другу фазу програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији.

Друга фаза пројекта обухвата изградњу примарне инфраструктуре за наводњавање у близини акумулационих језера Павловци и Борковац на Фрушкој гори, чиме ће се омогућити преузимање 1 м3/с воде из канала јарачка Јарчина у који ће да се издвоји 12 м3с воде из реке Саве.

Транспорт воде до вештачких језера обезбедиће се преко црпне станице и потисног цевовода, а наведена језера послужиће као акумулације и омогућиће снабдевање водом 3.500 ха воћњака и винограда.

Језера Павловци и Борковац када су стварана била су довољна за наводњавање површина под воћем које су тада постојале. Међутим, развој пољопривреде и Републике Србије допринео је томе да ми свакога дана имамо све више хеткара и под виноградима и под воћем, а управо јужна падина Фрушке горе идеално је подруцће за такву производњу. Без воде у 21. веку то више не мозе да се реализује, рекао је Бранислав Недимовић, министар пољопривреде и водопривреде.

Ово није лак посао, захвалио бих се свим актерима и учесницима на пројекту, а очекујем да ће се током идуће године почети са изградњом цевовода и да ће до сезоне 2023. године све бити у функцији. На једном хектару земље где смо до сада имали до 1.000 евра профита, након спровођења овог пројекта у дело, то може бити профит и до 10 пута већи, рекао је Недимовић.

Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза ИИ спроводи Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад, у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и надлежхним органима у Општини Рума и Граду Сремска Митровица.

Овај пројекат је доказ колико се у нашој земљи води рачуна о пољопровреди. Држава је обезбедила средства за финансирање пројеката, који се односе на Јарчину и језера Борковац и Павловацко, а тиме ћемо добити могучност да се додатних 13,5 хиљада хектара наводњав", поручио је Срђан Кружевић из предузећа "Воде Војводине".---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Vaš komentar na nove cene žitarica 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---