ПРЕМИЈЕ ЗА МЛЕКО ИДУ НА 15 ДИН, ЗА ПОВЕЋАЊЕ СТОЧНОГ ФОНДА 50 МЛН ЕВРА

 

Београд, 13.02.2023.

Дневник/Tanjug

  • Председник Александар Вучић најавио је да ће држава повећати премије за млеко са 10 на 15 динара, као и да ће бити уложено најмање још 50 милиона евра у повећање сточног фонда, како бисмо имали довољно млека.

Али томе се обично радују велики млекари, а не домаћини, зато што ће они поново да увозе и мисле да ће себи да узму то за зараду. Не, видећемо како да заштитимо домаћу производњу, али да не говорим јавно, пошто има више опција. Такође, повећаћемо субвенције по крави, са  25.000 на 30.000 динара, рекао је Вучић гостујући на Првој.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

10.02.2023.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

Vreme sadašnje

 

PODRŠKA ZA OPSTANAK MUZNIH STADA I RAZVOJ TOVNOG GOVEDARSTVA

Novi Sad, 09.02.2023.

Čedomir Keco

Mlekarstvo – poslednji čin: broj muznih krava smanjen je sa 408 hiljada na oko 350 hiljada, a po prosečnoj količini mleka po muzari nismo dostigli 4.500 litara. Broj gazdinstava koja su ostvarila pravo na premiju u Upravi za agrarna plaćanja je, sve do nedavno, bio 16.000 i među njima najviše kooperanata „Imleka”. Za poslednje dve godine sve je krenulo naopako, pa smo počeli da uvozimo sve više sveže i mleko u prahu. Tovno govedarstvo je u usponu sa 15.000 visokokvalitetnih krava i junica.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

09.02.2023.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

Без квалитета, нема ни пласмана

 

НЕКАДА СУ СЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ОСЛАЊАЛИ НА МОБУ И КОМШИЈЕ, А ДАНАС НА ЗНАЊЕ, ТЕХНОЛОГИЈУ И ИНОВАТИВНОСТ

Београд, 09.02.2023.

Novosti online

  • ДОК су се некада пољопривредници ослањали на мобу, комшије, метеоролошке прилике, данас се све мање тога препушта случају, а више знању и технологијама.

Српско село, домаћин и произвођач више нису налик причи из прошлих времена. Полаже се много у знање, учење, организацију и иновативност. За успех у послу, користе се сва расположива средства, аплицира у европским фондовима који стимулишу развој пољопривреде. Све више новца улаже се у ову грану.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

08.02.2023.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

            Влада доноси

УРЕДБУ

О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ

И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2023. ГОДИНИ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 8/23

 од 3. фебруара 2023. године)

PREGLED CENA ŽITARICA

 

07.02.2023.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

PREGLED CENA ŽITARICA

 

06.02.2023.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 03.02.2023.

Poslovnost

 

NOVI ISKORAK NOVOSADSKOG INSTITUTA ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO PREMA POLJOPRIVREDNICIMA

Zlatibor, 03.02.2023.

Danas je Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, uz učešće 400 agronoma, poljoprivrednika, stručnjaka i naučnika iz Srbije i Republike Srpske, okončao rad 57. Savetovanja, posvećenog novitetima i iskustvima u biljnoj proizvodnji.