Drugi pišu

NEISKORIŠĆENA ENERGIJA: Slama menja gas i struju

 

Beograd, 29. maj 2018.

Izvor: Večernje novosti

  • Zašto se u našoj zemlji nedovoljno koriste obnovljivi izvori energije. Setveni ostaci i drvena sečka znatno su jeftiniji za grejanje

Uvek je važilo pravilo da o nabavci ogreva dobri domaćini razmišljaju još u letnjim mesecima. Tako se, ovih dana, ovim pitanjem bavio i Miroslav Pajić, ratar iz Šajkaša. Kako kaže, postalo mu je suviše skupo da kuću zagreva gasom, strujom, ili drvima, i počeo je da razmišlja o uvođenju novih sistema grejanja.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović za „Gazdinstvo”

 

ISPLATA PROŠLOGODIŠNJIH SUBVENCIJA DO 1. JUNA

Čedomir Keco

Novi Sad, 16. maj 2018.

Najava ministra Branislava Nedimovića da će do 1. juna biti isplaćeni svi zaostali podsticaji iz 2017. godine obradovala je poljoprivrednike, a nama olakšala razgovor, isto kao i poruke sa susreta sa domaćinima u Bečeju, gde je detaljno govorio korišćenju državnog zemljišta putem zakupa.

Dugovanja iz 2017. ili očekivani podsticaji, čija isplata se otegla do polovine ove godine, mnogi, posebno stočari, su teško podneli (uz zaduživanja ili na veresiju su kupovali hranu za stoku). Da li je četiri ili pet milijardi dovoljno za izmirenje duga, što nam je u razgovoru rekao ministar Nedimović, zavisi od toga šta su u Upravi za agrarna plaćanja sabrali i predočili ministru. Pravi podatak će biti poznat posle 1. juna, kada će se znati ko je i šta primio na svoj račun, a šta je ostalo kao dug.

ZADRUGARI PEKU I RAKIJU

 

Svrljig, 11. maj 2018.

Izvor: Večernje novosti

  • U akciji "500 zadruga u 500 sela" dosada otvorena 231 zadruga

Od početka akcije "500 zadruga u 500 sela" otvorena je 231 zadruga u Srbiji, a u Nišavskom okrugu država je pomogla tri zadruge u ukupnom iznosu od 23,5 miliona dinara.

Poruka stručnjaka

 

REONIZACIJA VOĆARSKE PROIZVODNJE

Novi Sad, 9. maj 2018.

Đorđe Simović

  • Da li država treba da subvencioniše gajenje kajsije na Kopaoniku? Struka i nauka misli da ne. To je samo jedan od razloga zašto se započelo sa reonizacijom voćarstva u Srbiji.

Prof. dr Nenad Magazin

Poljoprivredni fakulteti u Novom Sadu i Beogradu kao i Institut za voćarstvo u Čačku aktivno rade na reonizaciji voćarske proizvodnje u Srbiji. O tome kakve bi proizvodno-ekonomske benefite voćarstvo imalo od podizanja novih voćnjaka u najboljim agroekološkim uslovima za pojedine voćne vrste više smo saznali od stručnjaka Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Nenada Magazina.

Uzgoj hereforda

 

HEREFORD - GOVEČE KOJE I VRBOVE GRANE PRETVARA U UKUSNO MESO

Ečka, 30. april 2018.

Izvor: Agroklub

  • Najveća prednost hereforda je što vrlo oskudnu hranu, ili čak onu koju ostala goveda ne konzumiraju, može da "preradi" u kvalitetne proteine.

Goveda rase hereford sve više su zastupljena i u Srbiji i u zemljama regiona, s obzirom na to da se radi o tipu goveda koji u ekstenzivnim uslovima, sa malo ulaganja, može da donese sasvim pristojnu zaradu. Naime, ova tovna rasa je vrlo otporna, trpi lošije uslove ishrane i nege, prilično je otporna na mnoge bolesti, ali najveća prednost hereforda je što vrlo oskudnu hranu, ili čak onu koju ostala goveda ne konzumiraju, može da "preradi" u kvalitetne proteine, tačnije mramorirano (prožeto masnim kapljicama) meso, vrlo ukusno, traženo od klaničara i omiljeno kod gurmana.

UMESTO PLUGOVA, DIVLJE SVINJE "ORU" NJIVE NA ZLATARU

 

Nova Varoš, 26. april 2018.

Izvor: Agroklub

  • Krda divljih svinja u potrazi za hranom silaze u sela i prave štetu, pa meštani prete tužbama i traže od lovaca da ih zaštite.

U svoja  imanja u planinskim zaseocima kod Nove Varoši mnogi meštani ovog proleća neće morati da ugone plugove, jer su ih zimus umesto njih "uzorale" divlje svinje. Krda, koja u potrazi za hranom silaze u sela, preorala su krompirišta, livade i pašnjake i uništila malinjake, pa vlasnici imanja prete tužbama i traže od lovaca da ih zaštite.

SRPSKE NJIVE JOŠ ČEKAJU DRONOVE

 

Beograd, 16. april 2018.

Izvor: Politika

Ka­da je kra­jem 2015. hr­vat­ski „Agro­kor” na­ja­vio da ob­u­ča­va far­me­re za upo­tre­bu dro­no­va i da na svo­jim plan­ta­ža­ma u „Be­lju” već uve­li­ko ko­ri­sti bes­pi­lot­ne le­te­li­ce za pre­ci­znu se­tvu bi­la je to sen­za­ci­ja ko­ju su pre­ne­li svi re­gi­o­nal­ni me­di­ji. 

I dok je Ivi­ca To­do­rić ta­da još išao u ko­rak sa vre­me­nom – ista 2015. pro­gla­še­na je svet­skom go­di­nom uspo­na dro­no­va u po­ljo­pri­vre­di – Sr­bi­ja i da­lje ka­ska u pri­me­ni ove sa­vre­me­ne i s aspek­ta is­pla­ti­vo­sti re­la­tiv­no jef­ti­ne teh­no­lo­gi­je u agra­ru.

OŽIVELA NAJVEĆA FARMA ŠUMADIJE

 

Mrčajevci, 16. april 2018.

Izvor: Politika

  • Kompanija „Tera produkt 61” puni tovilište u Mrčajevcima i već ima ugovoren izvoz govedine u Italiju, ali i Tursku po halal standardu

U naj­ve­ćoj far­mi Šu­ma­di­je po­no­vo se, po­sle osam go­di­na ti­ši­ne, ču­la sta­ra do­bra pe­sma – ri­ka no­vih sta­nov­ni­ka. To­vi­li­šte u Mr­ča­jev­ci­ma, ko­je je ne­kad bi­lo na svet­skom gla­su pri­mi­lo i 2010. ob­u­sta­vi­lo sva­ku de­lat­nost, oži­ve­lo je i pu­ni­će se iz da­na u dan.

POKRAJINA SUFINANSIRA NABAVKU PROTIVGRADNIH RAKETA

 

Novi Sad, 13. april 2018. 

Izvor: RTV

  • Sezona protivgradne zaštite počinje 15. aprila i traje do 15 oktobra.

U cilju zaštite useva i višegodišnjih zasada od elementarnih nepogoda, kao što je grad, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu u saradnji sa lokalnim samopravama sufinansira nabavku protivgradnih raketa.Za ovu godinu izdvojena su sredstva za te namene u iznosu do 20 miliona dinara.

POLJSKI RADOVI PRETE BLATOM NA SAOBRAĆAJNICAMA

 

Novi Sad, 13. april 2018.

Izvor: RTV

  • Blato na putu može izazvati proklizavanje vozila kao i led zimi. Zato stručnjaci upozoravaju poljoprivrednike da očiste pneumatike na mehanizaciji nakon izlaska iz njiva na saobraćajnice, kao i da prekontrolišu svetlosnu signalizaciju.

Na njivama su sve intenzivniji poljski radovi. To tokom proleća može biti veliki problem na saobraćajnicama uz njive, upozorava stručnjak za mehanizaciju u Zadružnom savezu Vojvodine Petar Radić. On podseća i na neophodne druge provere mehanizacije.