Saveti stručnjaka

IZVEŠTAJ O KRETANJU ŠTETNIH ORGANIZAMA NA PODRUČJU VOJVODINE

 

Izveštaj Prognoznog centra Prognozno izveštajne službe u zaštiti bilja APV

Novi Sad, 31.avgust.2011.

 

R A T A R S T V O   I   P O V R T A R S T V O

Cercospora beticola  pegavost lista šećerne repe

Preporuke

 

KAKO SE ŠTITITI OD AMBROZIJE?

Gotovo da ne postoji osoba koja nije čula za korovsku biljku ambroziju (Ambrosia artemisiofolia). Raste na zapuštenim mestima, pored puteva, pruga i na nasipaima, a kao korov ulazi u žita koja se žanju, voćnjake, vinograde, bašte, odakle je teško isterati. Ima, nažalost, mogućnosti da ozbiljno naruši zdravlje, jer predstavlja jednu od najopasnijih alergenih biljaka na svetu. U narodu je ambrozija poznata  još i kao limudžik, opaš, parložna trava, pelenasta ambrozija, amerikanka i fazanuša. Iz naziva koje joj je dao narod, jasno je i kako raste i odakle je stigla.

IZVEŠTAJ O KRETANJU ŠTETNIH ORGANIZAMA NA PODRUČJU VOJVODINE

 

Izveštaj Prognoznog centra Prognozno izveštajne službe u zaštiti bilja APV

 

R A T A R S T V O   I   P O V R T A R S T V O

Cercospora beticola  pegavost lista šećerne repe

IZVEŠTAJ O KRETANJU ŠTETNIH ORGANIZAMA NA PODRUČJU VOJVODINE

 

Novi Sad, 11. avgust 2011.

Izveštaj Prognoznog centra Prognozno izveštajne službe u zaštiti bilja APV

 

R A T A R S T V O   I   P O V R T A R S T V O

Cercospora beticola  pegavost lista šećerne repe

IZVEŠTAJ O KRETANJU ŠTETNIH ORGANIZAMA NA PODRUČJU VOJVODINE

 

Izveštaj Prognoznog centra Prognozno izveštajne službe u zaštiti bilja APV

Novi Sad, 04. avgust 2011.

 

R A T A R S T V O -  P O V R T A R S T V O

Cercospora beticola- pegavost lista šećerne repe

IZVEŠTAJ O KRETANJU ŠTETNIH ORGANIZAMA NA PODRUČJU VOJVODINE

 

Novi Sad, 21. 07. 2011.

POKRAJINSKI CENTAR PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA

 

Helicoverpa armigera– pamukova sovica

IZVEŠTAJ O KRETANJU ŠTETNIH ORGANIZAMA NA PODRUČJU VOJVODINE

 

 

Novi Sad, 14. 07. 2011.

POKRAJINSKI CENTAR PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA

 

Diabrotica virgifera var. virgifera Le Conte  - kukuruzna zlatica

Izveštaj o kretanju štetnih organizama na području Vojvodine Pokrajinskog centra prognozno izveštajne službe zaštite bilja

 

TRULEŽ KORENA ŠEĆERNE REPE NA PODRUČJU SREMA

Novi Sad, 7. jul 2011.

Diabrotica virgifera var. virgifera Le Conte  - kukuruzna zlatica

Stalni pojedinačni ulovi kukuruzne zlatice  registruju se na području Bačkog Petrovca, Tovariševa, Bačkog Dobrog Polja, Gakova, Karavukova i Srpskog Miletića.

Izveštaj Pokrajinskog centra prognozno izveštajne službe zaštite bilja AP Vojvodine

 

30.jun.2011

 

RATARSTVO I POVRTARSVO

 

Diabrotica virgifera virgifera - kukuruzna zlatica

 

UPOZORENJE STRUČNJAKA: FUZARIUM KLASA PŠENICE

 

27. juna 2011 .

Pokrajinski centar prognozno izveštajne službe u zaštiti bilja APV

 

Prouzrokovači ovog obolenja su gljive iz roda Fusarium. Najčešće vrste su Fusarium graminearum, i Fusarium culmorum.Gljive iz roda Fusarium takođe napadaju i kukuruz.