Saveti stručnjaka

ANTRAKS (ANTHRAX)

 

Šta je antraks?

Antraks je bolest izazvana bakterijama koje stvaraju spore. Ljudi se razboljevaju kada te spore prodru u telo. Spore mogu da uđu u telo na različite načine i izazovu različite oblike ove bolesti. Kada spore prodru kroz posekotinu ili ranicu, može da dodje do kožne infekcije. Kada spore prodru u organizam putem udisanja, one mogu da izazovu ozbiljne probleme sa disanjem. Kada se nađu u mesu koje je nedovoljno skuvano ili ispečeno pre uzimanja, bolest može da se javi u crevnom sistemu.

ANTRAKS (BOLEST)

 

Bedrenica na podlaktici

Bedrenica (ili antraks) je akutna, septikemijska, nekontagiozna zarazna bolest različitih životinjskih vrsta (najčešće oboljevaju biljojedi) uzrokovana bakterijom Bacillus anthracis. Na infekciju su najprijemljivije koze i ovce, potom goveda i konji, relativno su otporni svinje i psi, a perad nije primljiva na infekciju.

UREJA U MLEKU I ISHRANA KRAVA

 

Veći sadržaj ureje u mleku često je indikator prevelike količine proteina u krmnim obrocima krava. Zbog razgradnje veće količine proteina u buragu, stvara se više amonijaka i azotnih jedinjenja koji se jednim delom ugrađuju u mikrobne proteine buragovih mikroorganizama i u većoj količini resorbuju se u krv, te izlučuju mlekom.

To upozorava da treba smanjiti količinu proteina ili da nema dovoljno energije u krmnim obrocima.

Mikrobiološka kontaminacija hrane

 

GLJIVICE, PLESNI I BAKTERIJE

 

„Čistoća je pola zdravlja“

U prirodnim uslovima nalaze se na svim krmivima različiti mikroorganizmi više ili manje štetni ili korisni za biljke i životinje. Posebno su značajni mikroorganizmi na biljnim voluminoznim, loše skladištenim i vlažnim krmivima (vlažnost iznad 13-14%) na kojima se u povoljnim uslovima brzo razmnožavaju.

Razmnožavanju mikroorganizama pogoduje visoka vlažnost vazduha i temperatura okoline, loše i dugotrajno skladištenje krmiva, zgnječenost i oštećenje ćelija tkiva i strukture krmiva.

PROLEĆNA SADNJA HOLANDSKIH FRIGO SADNICA JAGODA ZA ODLIČAN ROD

 

Prednost treba dati ranoj prolećnoj sadnji. Tada su niže temperature i veća relativna vlažnost vazduha tako da je prijem sadnica bezmalo stoprocentan. Prvi rod stiže na kraju sezone, kada jagode ponovo imaju visoku cenu i taj rod svakako isplaćuje sadnice i proizvođač ima praktično ulaganja u prvoj godini samo u obradu i pripremu zemljišta, sistem navodnjavanja, crnu foliju i zaštitu. Jagode posađene rano u proleće, naredne godine imaju maksimalan rod jer su nakon berbe imale dovoljno vremena da se razviju i formiraju generativni potencijal.

Rezidba voća - značajan posao u voćnjacima

(PRED)USLOV RODNOSTI, BUJNOSTI I DUGOVEČNOSTI

Osnovni zadatak zimske rezidbe je uspostavljanje ravnoteže između rodnosti i vegetativnog porasta. U istoj godini se mora obrazovati dobar i kvalitetan rod, normalan vegetativni porast i obrazovanje dovoljno rodnih pupoljaka za narednu godinu. Voćke se ne smeju orezivati napamet. Bolje je stabla ne rezati, nego ih rezati pogrešno. Postoji narodna izreka: „Svi znaju da seku, malo je onih koji znaju da režu”.

SILIRANJE JESENJEG OTKOSA

 

Najčešće pitanje za konzervisanje jesenjeg otkosa: može li se kvalitet silaže poboljšati sušenjem ili dodavanjem aditiva za siliranje?

 

Skladištenje poljoprivrednih proizvoda

 

SPREČAVANJE KLIJANJA KROMPIRA

 

Briga za kvalitet gomolja u razdoblju skladištenja počinje već pravovremenim uništavanjem cime. Do vremena vađenja, gomolji trebaju imati čvrstu kožicu i moraju biti otporni prema oštećenjima.

Zavod za intelektualnu svojinu

 

ŠTA JE OZNAKA GEOGRAFSKOG POREKLA?

 

To je pravo kojim se štite dve vrste oznaka: imena porekla i geografske oznake. Ime porekla je geografski naziv zemlje, regiona ili lokaliteta koji služi da označi proizvod koji odande potiče, čiji su kvalitet i posebna svojstva isključivo ili bitno uslovljena geografskom sredinom, koja obuhvata prirodne i ljudske faktore i čija se proizvodnja, prerada i priprema u celini odvijaju na određenom ograničenom području.

Kako u Nemačkoj održavaju prskalice?

BRZO I ČISTO

Da li Vas nervira čišćenje brizgalice? Večito silaženje sa vozila i vreme koje pri tome izgubite? Sa kontinuiranim čišćenjem unutrašnjosti prskalice ovo treba da pripada prošlosti. Nadogradnja košta okruglo 1000 do 1200 Evra i traje dva do tri sata.