Uredbe i konkursi

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Na osnovu člana 34. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/13),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O KORIŠĆENJU  PODSTICAJA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI PO KOŠNICI PČELA

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, рој 10/13), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, бр114/12 и 59/13) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ

И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2013. ГОДИНИ

- Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 9 0/13-

Organska proizvodnja

 

ŠEST OVLAŠĆENIH KONTROLORA

Beograd, 14. oktobar 2013.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Dragan Glamočić potpisao je ovlašćenje za obavljanje kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2014. godinu. Prema ovom spisku, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS”, šest specijalizovanih organizacija obavljaće kontrolu i sertifikaciju. To su: „CONTROL UNION DANUBE” d.o.o., „ECOCERT BALKAN” d.o.o., „SUOLO E SALUTE BALKAN” d.o.o. i „TMS CEE” d.o.o. iz Beograda, kao i „ETKO PANONIJA” d.o.o. iz Novog Sada i „ORGANIC CONTROL SYSTEM” d.o.o. iz Subotice.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

 

На основу члана члана 54. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ'', број 40/12- пречишћени текст), чл. 8,20.и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне ПокрајинеВојводине за2013. годину("Службени лист АПВ", број 23/2011, 03/12-ребаланс, 29/12-ребаланс и 26/2013-ребаланс) и члана 4. Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења биомасе на фармама свиња Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, број: 115-401-3383/2013-01од 05. септембра 2013. године (даље: Правилник),

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ                            

                           Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад

                                            р а с п и с у ј е

                                        JAВНИ КОНКУРС

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

 

POTPISANI  UGOVORI ZA NABAVKU PRIKLJUČNIH POLJOPRIVREDNIH MAŠINA

 Novi Sad, 9. oktobar 2013.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede potpisao je danas ugovore sa 50 poljoprivrednika, koji su dobili sredstva za nabavku nove priključne poljoprivredne mehanizacije. Fond je odobrio ukupno 164 zahteva za nabavku priključnih poljoprivrednih mašina,  u iznosu od 1.031.932,67 evra.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

KONKURSI IZ OBLASTI STOČARSTVA

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavljuje konkurse iz Programa stočarstva za:

·       raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2013 godinu;

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Na osnovu člana 34. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, broj 10/13),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi

P R A V I L N I K

O PODSTICAJIMA ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Na osnovu člana 34. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, broj 10/13),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi

P R A V I L N I K

O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLJOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

NOVI JAVNI OGLAS - PODSTICAJNA SREDSTVA ZA ZEMLJU DATU U ZAKUP

Novi Sad, 17. septembar 2013.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ponovo je pokrenuo javni oglas namenjen nekomercijalnim gazdinstvima koja su dala svoju obradivu zemlju u zakup mlađim licima. Zbog velikog interesovanja ukazala se potreba da se ovakav poziv ponovo aktivira. U prethodnom pozivu primljeno je 3112 prijava pri čemu je već raspodeljeno oko 115.000.000 dinara. Isplata korisnicima se izvršava svakodnevno, a prati je i dostavljanje rešenja o visini bespovratnih sredstava na koje su korisnici ostvarili pravo.

Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE MELIORACIJA PAŠNJAKA I LIVADA

Novi Sad, 13. septembar 2013.

Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavljuje konkurs za meliorаcije pаšnjаkа i livаdа nа teritoriji AP Vojvodine.