Uredbe i konkursi

KONKURS Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

 

Na osnovu Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2012.godinu (''Službeni list APV'' broj 23/11 I 3/12-rebalans) i Rešenja o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012.godini, (''Službeni list APV'' broj 8/2012)

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU,

VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad

УРЕДБA О ПРИВРЕМЕНОМ КВАНТИТАТИВНОМ ОГРАНИЧЕЊУ ИЗВОЗА

 

На основу члана 19. став 4.  Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 - др. закон и 88/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

УРЕДБУ

О ПРИВРЕМЕНОМ КВАНТИТАТИВНОМ ОГРАНИЧЕЊУ ИЗВОЗА,

ОДНОСНО УПУЋИВАЊА ОДРЕЂЕНИХ ВРСТА РОБЕ

U R E D B A O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE DIZEL GORIVA ZA JESENJE RADOVE U POLJOPRIVREDI U 2012. G

 

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

(„Službeni glasnik RS”, broj 41/09), člana 7. Zakona o budžetu Republike

Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1.

Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07,

65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

U R E D B A O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA RATARSKU PROIZVODNJU I PROIZVODNJU KROMPIRA U 2012. GODINI

 

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

(„Službeni glasnik RS”, broj 41/09), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za

2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o

Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07, 65/08, 16/11,

68/12-US i 72/12),

KONKURS POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO ZA POŠUMLJAVANJE

 

Novi Sad, 05. jun 2012.g.

Ovim konkursom biće dodeljena bespovratna sredstva za podizanje 120 ha novih šuma u Vojvodini, koja je najmanje pošumljena u Evropi.

Tekst konkursa možete preuzeti u prilogu i na sajtu www.psp.vojvodina.gov.rs/?q=node/81.

KONKURS POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU KVALITETNE TELADI ZA TOV U 2012.G.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДE  НОВИ САД

KONKURS POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO ZA SALAŠARSKI, ETNO I VINSKI TURIZAM

 

            На основу члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину (''Службени лист АПВ'' број 23/2011 и 3/2012-ребаланс) и Програма руралног развоја АП Војводине за 2012. годину који је Влада АП Војводине донела на седници одржаној дана  11.04.2012. године

 

NOVE UREDBE

 

17.April 2012.g.

 

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, od početka 2012.godine, usvojila je niz novih Uredbi.

Uredbe možete preuzeti sa sajta Ministrstva poljoprivrede ili ovde:

USVOJENE UREDBE ZA PODSTICAJ STOČARSTVA

 

Beograd, 3. april 2012.

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, usvojila Uredbu o uslovima i načinu korišćenja premije za mleko za 2012. godinu i Uredbu o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2012. godini.

Uredbe možete preuzeti ovde: