Tržište

PREGLED CENA ŽITARICA

20.04.2011.g.

CENE ŽITARICA  NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU 

Cene su obračunate po srednjem kursu na dan objavljivanja

(din/kg bez PDV-a)

TONA KUKURUZA 176-237 EVRA

 

Kukuruz

Pariz-Budimpešta, 19. april 2011.

 

Prema zaključenim ugovorima o prodaji na berzama u Evropi visoku cenu kukuruz će zadržati u Francuskoj.

Pojedini ugovori na ovom tržištu sklopljeni su po ceni od 237,25 evra po toni (avgust), a za novembar 202,25 evra po toni, uz minimalni rast za januar i mart iduće godine.

U MAĐARSKOJ TONA SUNCOKRETA 422 EVRA

 

Budimpešta, 19. april 2011.

 

Na berzi u Budimpešti cena suncokreta sa isporukom u oktobru je 412,57 evro/tona, novembru 420,80, a u decembru 422,67 evro/tona.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

19.04.2011.g.

CENE ŽITARICA  NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU 

Cene su obračunate po srednjem kursu na dan objavljivanja

(din/kg bez PDV-a)

PREGLED CENA ŽITARICA

 

18.04.2011.g.

CENE ŽITARICA  NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU 

Cene su obračunate po srednjem kursu na dan objavljivanja

(din/kg bez PDV-a)

PREGLED CENA ŽITARICA

 

15.04.2011.g.

CENE ŽITARICA  NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU 

Cene su obračunate po srednjem kursu na dan objavljivanja

(din/kg bez PDV-a)

Komentar nedeljnog prometa roba na Produktnoj berzi u Novom Sadu

 
11. 04. - 14. 04. 2011.

15.04.2011.

Direktor Produktne berze, Žarko Galetin

Tržište i po obimu i po strukturi prometa sve više podseća na uobičajenu sliku iz prethodnih godina. Naime, u protekloj nedelji preko „Produktne berze" predmet trgovanja je bilo 6 različitih roba, zaključena su 24 kupoprodajna ugovora, trgovano je sa ukupno 1.798 tona robe, a vrednost prometa iznoslia je 39.690.880,00 dinara. Opšta je konstatacija je da se tržište polako budi. Količinski obim prometa je veći za 29,35 %, dok je finansijska vrednost prometa u porastu za 14,36 % u odnosu na prethodnu nedelju.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

14.04.2011.g.

CENE ŽITARICA  NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU 

Cene su obračunate po srednjem kursu na dan objavljivanja

(din/kg bez PDV-a)

PREGLED CENA ŽITARICA

 

13.04.2011.g.

CENE ŽITARICA  NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU 

Cene su obračunate po srednjem kursu na dan objavljivanja

(din/kg bez PDV-a)

PREGLED CENA ŽITARICA

12.04.2011.g.

CENE ŽITARICA  NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU 

Cene su obračunate po srednjem kursu na dan objavljivanja

(din/kg bez PDV-a)