Tržište

Subvencije Ministarstva za poljoprivredu

 

IDUĆE GODINE VAŽE RAČUNI OD 1. OKTOBRA 2010.

Beograd, 17. novembar 2010.

 

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uvažilo je zahteve poljoprivrednika da se u narednoj godini u dokazivanju utrošenog repromaterijala priznaju računi od 1. oktobra 2010. godine. Šta će sve biti priznato, regulisaće se uredbama, koje se očekuju do 1. marta 2011. godine.

PREGLED CENA NA PRODUKTNOJ BERZI, NOVI SAD

 

 

PREGLED CENA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

OD 12.11. 2010. DO 16.11.2010.

CENE SU IZRAŽENE U din/kg BEZ PDV-A

PŠENICA SE VRTI OKO 22 DINARA

 

Novi Sad, 15. novembar 2010.

 

Prvi dan u ovoj nedelji pšenica na Produktnoj berzi u Novom Sadu ima cenu – 22,00 din/kg (bez PDV), dok kukuruz ima rast i prodat je po 16,41 din/kg (bez PDV).

Na berzi u Čikagu vikend je doneo pad cene pšenice sa 20,36 dinara na 19,47 din/kg, kao i za kukuruz sa 17,48 na 16,44 din/kg.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI, NOVI SAD

PREGLED CENA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

OD 9.11. 2010. DO 11.11.2010.

CENE SU IZRAŽENE U din/kg BEZ PDV-A

MALI UVOZ MLEKA I SVINJA

Beograd, 11. novembar 2010.

 

 

Tokom oktobra mlekarska industrija u Srbiji je uvezla 801.963 litre svežeg mleka i za to su platili 315.660 evra, a za ostalih 800.000 kilograma pavlake 457.247 evra. Uvezeno je i mleko u prahu – 349.000 kilograma, za čega je plaćeno 926.415 evra. Prema carinskoj evidenciji, naše mlekare u oktobru su izvezle 2.473.688 kilograma svežeg mleka i pavlake i to naplatile 1.286.582 evra.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

 

PREGLED CENA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

OD 5.11. 2010. DO 10.11.2010.

CENE SU IZRAŽENE U din/kg BEZ PDV-A

Kompenzacioni fond Srbije u novim poslovima

JAVNA SKLADIŠTA ČEKAJU KUKURUZ

Novi Sad, 8. novembar 2010.

 

Kompenzacioni fond Srbije trenutno u postupku licenciranja ima 13 silosa, koji su prijavljeni za javna skladišta prema zakonu koji precizno definiše standarde i prava korisnika ovih kapaciteta.

Prema zaključcima održanog savetovanja o uspostavljanju sistema javnih skladišta, da bi ceo posao bio od koristi za ratare, banke i skladištare, neophodna je veća informisanost i značajniji podsticaji iz Agrarnog budžeta za učesnike u sistemu.

NEDELJNI PREGLED DEŠAVANJA NA PRODUKTNOJ BERZI (01.11.2010. - 05.11.2010.)

 

 

Žarko Galetin, Direktor Produktne berze

Kontinuitet relativno velikih prometa roba preko „Produktne berze“ u Novom Sadu nastavljen je i u prvoj nedelji novembra. Pšenica i kukuruz su vrlo kurentna roba ove sezone i to je osnovni razlog ovako intenzivnog trgovanja. U periodu 01.11.-05.11.2010. godine ukupan količinski promet iznosio je 3.066,80 tona robe. To je u odnosu na prethodnu nedelju pad od 21,94%. Fakturisana vrednost svih kupoprodajnih aranžmana po osnovu pomenutog robnog prometa iznosila je ukupno 59.597.741,00 dinara i to je za 43,10% manje od upoređujućeg podatka iz prethodne nedelje.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

PREGLED CENA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

OD 3.11. 2010. DO 5.11.2010.

CENE SU IZRAŽENE U din/kg BEZ PDV-A

DVE MLEKARE ZA ODŠTETU FARMERIMA?

Posle dokazanog monopola u otkupu mleka

Beograd, 3. novembar 2010.

Dan posle objavljene informacije iz Upravnog suda Srbije da je „Denjub fud grupa“ zloupotrebila monopol na tržištu mleka u Srbiji, a posle razmatrane žalbe na takvu tvrdnju Komisije za zaštitu konkurencije, oštećeni proizvođači angažovali su timove advokata za nadoknadu nanete štete. Reč je o zakidanju na otkupu mleka od 2003. godine, kada je zapravo i počeo sunovrat mlečnog govedarstva u Srbiji.