Tržište

MALI UVOZ MLEKA I SVINJA

Beograd, 11. novembar 2010.

 

 

Tokom oktobra mlekarska industrija u Srbiji je uvezla 801.963 litre svežeg mleka i za to su platili 315.660 evra, a za ostalih 800.000 kilograma pavlake 457.247 evra. Uvezeno je i mleko u prahu – 349.000 kilograma, za čega je plaćeno 926.415 evra. Prema carinskoj evidenciji, naše mlekare u oktobru su izvezle 2.473.688 kilograma svežeg mleka i pavlake i to naplatile 1.286.582 evra.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

 

PREGLED CENA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

OD 5.11. 2010. DO 10.11.2010.

CENE SU IZRAŽENE U din/kg BEZ PDV-A

Kompenzacioni fond Srbije u novim poslovima

JAVNA SKLADIŠTA ČEKAJU KUKURUZ

Novi Sad, 8. novembar 2010.

 

Kompenzacioni fond Srbije trenutno u postupku licenciranja ima 13 silosa, koji su prijavljeni za javna skladišta prema zakonu koji precizno definiše standarde i prava korisnika ovih kapaciteta.

Prema zaključcima održanog savetovanja o uspostavljanju sistema javnih skladišta, da bi ceo posao bio od koristi za ratare, banke i skladištare, neophodna je veća informisanost i značajniji podsticaji iz Agrarnog budžeta za učesnike u sistemu.

NEDELJNI PREGLED DEŠAVANJA NA PRODUKTNOJ BERZI (01.11.2010. - 05.11.2010.)

 

 

Žarko Galetin, Direktor Produktne berze

Kontinuitet relativno velikih prometa roba preko „Produktne berze“ u Novom Sadu nastavljen je i u prvoj nedelji novembra. Pšenica i kukuruz su vrlo kurentna roba ove sezone i to je osnovni razlog ovako intenzivnog trgovanja. U periodu 01.11.-05.11.2010. godine ukupan količinski promet iznosio je 3.066,80 tona robe. To je u odnosu na prethodnu nedelju pad od 21,94%. Fakturisana vrednost svih kupoprodajnih aranžmana po osnovu pomenutog robnog prometa iznosila je ukupno 59.597.741,00 dinara i to je za 43,10% manje od upoređujućeg podatka iz prethodne nedelje.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

PREGLED CENA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

OD 3.11. 2010. DO 5.11.2010.

CENE SU IZRAŽENE U din/kg BEZ PDV-A

DVE MLEKARE ZA ODŠTETU FARMERIMA?

Posle dokazanog monopola u otkupu mleka

Beograd, 3. novembar 2010.

Dan posle objavljene informacije iz Upravnog suda Srbije da je „Denjub fud grupa“ zloupotrebila monopol na tržištu mleka u Srbiji, a posle razmatrane žalbe na takvu tvrdnju Komisije za zaštitu konkurencije, oštećeni proizvođači angažovali su timove advokata za nadoknadu nanete štete. Reč je o zakidanju na otkupu mleka od 2003. godine, kada je zapravo i počeo sunovrat mlečnog govedarstva u Srbiji.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI, NOVI SAD

TABELARNI PRIKAZ CENE ŽITARICA (din/kg bez PDV)

NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

PO DANIMA (OD 01.11.2010. DO 03.11.2010.)

- KLIKNUTI NA SLIKU

PŠENICI I DALJE RASTE CENA

Novi Sad, 2. novembar 2010.

Danas je pšenica u Evropi bila najskuplja na berzi u Bolonji. Domaća pšenica je tamo prodavana po 27,00 din/kg, a uvozna iz Kanade po 33,80 din/kg i iz SAD – 33,26 din/kg. Na ovoj berzi kukuruz je imao cenu 22,21 din/kg (14% vlage).

U Budimpešti cena pšenice beleži blagi rast i ugovori za isporuku u decembru su zaključeni po 22,56 din/kg, dok je cena kukuruza za novembarsku isporuku 18,74 din/kg.

NEDELJNI PREGLED DEŠAVANJA NA PRODUKTNOJ BERZI (25.10.2010. - 29.10.2010.)

Direktor Produktne berze, Žarko Galetin

Dileme nema – nastupajuća ekonomska 2010./11. godina u sektoru agrara će proći u znaku dominacije izvoza žitarica. Daleko najzastupljeniji u strukturi tražnje na tržištu žitarica su izvoznici. Stabilna i izvozno konkurentna cena pšenice i sve stabilnija cena kukuruza podstakli su ovaj sektor tražnje na intenzivnije trgovanje što je za posledicu imalo i znatan rast obima prometa u ovom nedeljnom izveštajnom periodu. Naime, količinski promet od 3.928,94 tona robe 2,72 puta je veći nego prethodne nedelje, dok je finansijska vrednost prometa na bazi 24 zaključena kupoprodajna ugovora iznosila 104.746.177,00 dinara, ili 3,22 puta više u odnosu na  prethodnu nedelju.

MARKICE ŠTITE VINA

 

Sigurnost potrošača

Novi Sad, 29.oktobar 2010.g.

Srbija je prva u regionu počela transformaciju sistema geografskog porekla vina, da bi ga prilagodila trenutnoj situaciji u zemlji i visokim zahtevima Evropske unije.

Vina u Srbiji će se klasifikovati kao vina bez geografskog porekla i vina sa geografskim poreklom, koja će biti podeljena na tri kategorije.

Srbija ove godine ima 49 vinarija u sistemu geografskog porekla, što je nekoliko puta više u odnosu na prethodne godine.