Tržište

NEDELJNI PREGLED DEŠAVANJA NA PRODUKTNOJ BERZI (01.11.2010. - 05.11.2010.)

 

 

Žarko Galetin, Direktor Produktne berze

Kontinuitet relativno velikih prometa roba preko „Produktne berze“ u Novom Sadu nastavljen je i u prvoj nedelji novembra. Pšenica i kukuruz su vrlo kurentna roba ove sezone i to je osnovni razlog ovako intenzivnog trgovanja. U periodu 01.11.-05.11.2010. godine ukupan količinski promet iznosio je 3.066,80 tona robe. To je u odnosu na prethodnu nedelju pad od 21,94%. Fakturisana vrednost svih kupoprodajnih aranžmana po osnovu pomenutog robnog prometa iznosila je ukupno 59.597.741,00 dinara i to je za 43,10% manje od upoređujućeg podatka iz prethodne nedelje.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

PREGLED CENA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

OD 3.11. 2010. DO 5.11.2010.

CENE SU IZRAŽENE U din/kg BEZ PDV-A

DVE MLEKARE ZA ODŠTETU FARMERIMA?

Posle dokazanog monopola u otkupu mleka

Beograd, 3. novembar 2010.

Dan posle objavljene informacije iz Upravnog suda Srbije da je „Denjub fud grupa“ zloupotrebila monopol na tržištu mleka u Srbiji, a posle razmatrane žalbe na takvu tvrdnju Komisije za zaštitu konkurencije, oštećeni proizvođači angažovali su timove advokata za nadoknadu nanete štete. Reč je o zakidanju na otkupu mleka od 2003. godine, kada je zapravo i počeo sunovrat mlečnog govedarstva u Srbiji.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI, NOVI SAD

TABELARNI PRIKAZ CENE ŽITARICA (din/kg bez PDV)

NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

PO DANIMA (OD 01.11.2010. DO 03.11.2010.)

- KLIKNUTI NA SLIKU

PŠENICI I DALJE RASTE CENA

Novi Sad, 2. novembar 2010.

Danas je pšenica u Evropi bila najskuplja na berzi u Bolonji. Domaća pšenica je tamo prodavana po 27,00 din/kg, a uvozna iz Kanade po 33,80 din/kg i iz SAD – 33,26 din/kg. Na ovoj berzi kukuruz je imao cenu 22,21 din/kg (14% vlage).

U Budimpešti cena pšenice beleži blagi rast i ugovori za isporuku u decembru su zaključeni po 22,56 din/kg, dok je cena kukuruza za novembarsku isporuku 18,74 din/kg.

NEDELJNI PREGLED DEŠAVANJA NA PRODUKTNOJ BERZI (25.10.2010. - 29.10.2010.)

Direktor Produktne berze, Žarko Galetin

Dileme nema – nastupajuća ekonomska 2010./11. godina u sektoru agrara će proći u znaku dominacije izvoza žitarica. Daleko najzastupljeniji u strukturi tražnje na tržištu žitarica su izvoznici. Stabilna i izvozno konkurentna cena pšenice i sve stabilnija cena kukuruza podstakli su ovaj sektor tražnje na intenzivnije trgovanje što je za posledicu imalo i znatan rast obima prometa u ovom nedeljnom izveštajnom periodu. Naime, količinski promet od 3.928,94 tona robe 2,72 puta je veći nego prethodne nedelje, dok je finansijska vrednost prometa na bazi 24 zaključena kupoprodajna ugovora iznosila 104.746.177,00 dinara, ili 3,22 puta više u odnosu na  prethodnu nedelju.

MARKICE ŠTITE VINA

 

Sigurnost potrošača

Novi Sad, 29.oktobar 2010.g.

Srbija je prva u regionu počela transformaciju sistema geografskog porekla vina, da bi ga prilagodila trenutnoj situaciji u zemlji i visokim zahtevima Evropske unije.

Vina u Srbiji će se klasifikovati kao vina bez geografskog porekla i vina sa geografskim poreklom, koja će biti podeljena na tri kategorije.

Srbija ove godine ima 49 vinarija u sistemu geografskog porekla, što je nekoliko puta više u odnosu na prethodne godine.

CENA KUKURUZA U PORASTU NA SVIM BERZAMA

 

Produktna berza Novi Sad

Novi Sad, 29. oktobar 2010.

Cena pšenice na Produktnoj berzi u Novom Sadu miruje (20,50 din/kg, bez PDV), dok na berzi u Čikagu beleži rast sa 20,05 na 20,41 din/kg, kao i na berzi u Budimpešti sa 22,18 na 22, 26 din/kg. Cena kukuruza kod nas ima blagi rast i sada je 16,50 din/kg (bez PDV), ali je još uvek manja nego na berzi u Čikagu – 17,63 din/kg i u Budimpešti – 18,63 din/kg.

Setva pšenice u Vojvodini

PROBIJEN OPTIMALNI ROK

Novi Sad, 27. oktobar 2010.

 

„Prema nepotpunim rezultatima setvenog učinka, u ovoj sezoni u Vojvodini je do sada zasejano oko 80.000 hektara – izjavio je za „AgroServis” Daniel Petrović, pokrajinski sekretar za poljoprivredu. Ako pšenica u Vojvodini ove godine zauzme 250.000 hektara, biće to veliki poduhvat ratara, jer su uslovi za setvu teški, a rokovi izmiču. Ukupan rezultat setve zavisi od malih proizvođača, jer oni ostvaruju skoro 85 odsto ukupnog roda.”

PŠENICA 20,50 DIN/KG

Produktna berza u Novom Sadu

Novi Sad, 27. oktobar 2010.

Na Produktnoj berzi u Novom Sadu za dva dana cena pšenice je rasla za skoro jedan dinar i danas su kupoprodajni ugovori zaključeni za 20,50 din/kg (bez PDV). Među kupcima je posle provere lagera u ponudi porastao ineteres za kukuruzom, jer je cena u okruženju slična našoj, a kvalitetne pšenice u ponudi je sve manje. Kukuruz se na Produktnoj berzi prodaje po 16,30 din/kg (bez PDV). (AgroServis)