О Б Ј Е К А Т НА ПРОДАЈУ, ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ИЛИ ЗА ПОСЛОВНУ САРАДЊУ

 

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, у Раткову, на путу Нови Сад – Оџаци - Сомбор, наменски грађен за производњу нерафинисаног (хладно цеђеног) уља, састоји се од: Производне хале (8x6m, висине 3м); зидови  обложени керамичким плочицама у висини 2м, складишни простор капацитета 200 тона зрнасте масе (подно складиште и три ћелије тренч силоси), простор за пречишћавање сировине (вејање-селектирање), складиште готових производа, гардероба, санитарни чвор, јама за отпадне воде од водонепропустљивог бетона, капацитета 40м3.   

Објекат је на тврдом путу, прикључен на електро мрежу и градски водовод, доступан прикључак на канализациону и гасну мрежу. Објекат је легализован и уписан у лист непокретности, на парцели површине 13 aри, са улазом из две улице.

Уз мала прилагођавања, погодан за било коју другу врсту производње (воћне и друге сокове, прераду млека, меса, кланица, пекарску производњу,  производњу сточне хране, живинарство,...) Понуда се односи превасходно на продају, а прихватљиве су и друге две опције, по договору, у обостраном интересу, по принципу заједничког инвестирања.

У прилогу је дат снимак спољашњег изгледа, са стране оба улаза и унутршњи изглед дела производне хале, који, пошто тренутно није у функцији, види се да служи као остава. Остали део објекта, описан је у тексту понуде. У сваком случају, прави утисак о квалитету понуђеног, стиче се непосредним контактом евентуално заинтересованог са понуђачем и увидом на лицу места.  

За све информације заинтересовани се могу обратити власнику објекта НебојшиПетровићна телефон 062/372-018 или путем мејла: biskolura47@gmail.com.      

Слике објекта у прилогу.---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Kako Povećati Prinos 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---

DodatakVeličina
slika 1.jpg82.09 KB
slika 2.jpg71.52 KB
slika3.jpg57.59 KB
slika 4.jpg77.75 KB