O nama

AgroServis plus, informativna agencija elektronsko izdanje www.agroservisplus.rs Osnivač je Udruženje "Agroprofit" iz Novog Sada. „Agroprofit” je izdavač i prvog poslovnog lista poljoprivrednika Srbije, lista "Gazdinstvo". “GAZDINSTVO” - prvi poslovni list poljoprivrednika Srbije List „Gazdinstvo“ je mesečno izdanje namenjeno poljoprivrednicima u Srbiji koji žele da prate agroekonomiju, tržište i inovacije. Pored aktuelnih tema list donosi preporuke eksperata za održivu proizvodnju i iskustva iz sveta. Pretplata za list „Gazdinstvo“ je 1.000 dinara (10 brojeva), a može se zaključiti tokom cele godine. Svi naši čitaoci koji žele da zasnuju pretplatu treba da čitko, štampanim slovima popune uplatnicu, sa punim podacima (ime i prezime, kao i adresu). Uplata se vrši na žiro-račun: 200-2396370101891-47 Poštanska štedionica, svrha uplate: pretplata za list „Gazdinstvo“, primalac: Udruženje „Agroprofit“ Novi Sad. Informacije o pretplati možete dobiti na telefon: 021/422-713 i na e-mail: agroprofit.udruzenje@gmail.com. Verovatno da i nije potrebno da Vas podsećamo da mi opstajemo zahvaljujući pretplati, minimalnim donacijama i od reklama. Međutim, naš list je nezavisan, uz nastojanje da budemo objektivni, za neke je to dovoljan razlog da ne koriste naš reklamni prostor i ne podržavaju našu otvorenost, profesionalnost i poštovanje čitalaca. To je i jedan od razloga da proverite zbog čega i koga smo list sa najmanje oglase. Ipak, period od devet godina izlaženja i poverenje koje imamo među Vama ne želimo da izneverimo.