ОД ПЕТКА ДО 14. НОВЕМБРА ЗАХТЕВИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА СУНЦОКРЕТ

 

Београд, 14.10.2022.

Tanjug

  • Управа за аграрна плаћања расписала је јавни позив за подношење захтева за остваривање права на финансијску подршку пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године, који се могу поднети од данасдо 14. новембра.

Захтев се може послати непосредно преко Писарнице републицких органа управе у Београду, Немањина број 22-26 или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плацања, Булевар краља Александра бр. 84, 11.000 Београд.

Уредбе које се тичу помоћи произвођачима сунцокрета усвојене су у августу.

Финансијска подршка утврђује се у износу до 7,8 динара по килограму испоручене или продате количине рода 2022. године правном лицу или предузетнику који се бави прерадом, складиштењем односно извозом сунцокрета, а највише за 200 тона.---
 
Subvencije --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---
---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Vaš komentar na nove cene žitarica 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---