četvrtak, april 18Agro servis

Odbrana od GMO proizvodnje u Srbiji

 

PRVA DEKLARACIJA O GENETSKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA NA NACIONALNOM NIVOU

Beograd, 6. februar 2013.

Savez pčelarskih organizacija Srbije na svojoj Skupštini, održanoj 2. februara2013. godine, usvojio je Deklaraciju koju prenosimo u celini.

MI NE ŽELIMO GMO NA NAŠOJ TERITORIJI!

1.  Savez pčelarskih organizacija Srbije (u daljem tekstu: SPOS) se obavezuje da će dosledno poštovati Zakon o genetički modifikovanim organizmima (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 41/2009;  u daljem tekstu: Zakon o GMO), zahteva njegovu doslednu primenu na teritoriji Republike Srbije i protivi se njegovoj promeni.

2.  SPOS u okviru zakonskih i svojih organizacionih mogućnosti u vezi sa korišćenjem ili upravljanjem prirodnim i drugim proizvodnim resursima i organizovanjem poljoprivredne i proizvodnje, prerade i prometa meda i drugih pčelinjih proizvoda neće dozvoliti i dopustiti uzgajanje i širenje GMO na teritoriji Republike Srbije.

3.  SPOS se obavezuje da će preduzeti sve odgovarajuće mere, kao što su stručna predavanja i drugi programi obrazovanja za pčelare, poljoprivrednike i druge učesnike u organizovanju proizvodnje, prerade i prometa meda i drugih pčelinjih proizvoda kako se ne bi odlučili za nelegalno uzgajanje i promet genetički modifikovanih organizama (u daljem tekstu GMO) i proizvoda od GMO.

4.  SPOS zahteva i očekuje od svih državnih organa i političkih stranaka i pokreta da se zalažu za doslednu primenu Zakona o GMO i odgovarajućih podzakonskih akata, i da se onemogući nedozvoljeno gajenje i promet GMO i moguće štetne posledice GMO i proizvoda od GMO na zdravlje stanovništva i pčela, kao i zagađivanje prirode, meda i drugih pčelinjih proizvoda u Republici Srbiji.

5. SPOS očekuje od RTS-a kao medijskog javnog servisa građana Srbije i drugih sredstava informisanja da redovno i objektivno informišu javnost o primeni Zakona o GMO i o rezultatima istraživanja u svetu o štetnim posledicama gajenja i upotrebe GMO i proizvoda od GMO na pčele, proizvodnju meda i drugih pčelinjih proizvoda.

6.  SPOS poziva sve saveze i udruženja u Republici Srbiji da podrže i usvoje ovu Deklaraciju, kao i da se založe argumentima i autoritetom da i njihove lokalne samouprave donesu sličnu Deklaraciju.

Ostavimo zemlju naših predaka našoj deci i pčelama bez GMO!” – kaže se u Deklaraciji koju su potpisali autor i predlagač prof. dr Miladin M. Ševarlić i predsednik SPOS-a dr med. Rodoljub Živadinović.

Ostavite odgovor