ODLAGANJE PLAĆANJA ODVODNJAVANJA ZAOBIŠLO ZADRUGE

Novi Sad, 1. april 2010.

Javna vodoprivredna preduzeća „Srbijavode”, „Vode Vojvodine” i „Beogradvode” primili su preporuku Vlade da se fizičkim licima, obveznicima plaćanja naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, odobri odlaganje duga.
Preporuka, prema zaključku Vlade od 18. marta, po kojoj se na predlog Ministarstva poljoprivrede sugeriše odlaganje duga za 2008. i 2009. do kraja 2010. godine dobro je došla velikim dužnicima među domaćinstvima, ali javna preduzeća nemaju zakonski osnov da je primene, pogotovo deo kojim se sugeriše da se ne obračuna kamata za period mirovanja duga.
Prema nepotpunim podacima, skoro svi obveznici u Vojvodini su platili odvodnjavanje za 2008. godinu, više od polovine za 2009. godinu i ovaj ustupak pojedincima, posebno među staračkim domaćinstvima, se smatra neumesnim i pozivom da se ubuduće ovaj trošak ne plaća.
Posebno nezadovoljstvo vlada među zadrugama, kojima je zahtev za odlaganje plaćanja odvodnjavanja odbijen i na sporost u ispunjavanju obaveza njima se obračunava kamata od 23%, što je znatno iznad realne.
Dogodilo se da se zadrugama prinudno skidaju pare sa računa kada su dobijale uplate za prodato žito svojih kooperanata. Tako je zadruzi u Kljajićevu u tri dana skinuto 12 miliona dinara. Zbog nedostatka prihoda veće dugove imaju i pojedine mesne zajednice koje koriste pašnjake.
Predsednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov kaže za „AgroServis” da je preporuka Vlade dobar povod da se primeni i na zadruge, iako je, kako kaže, zatečen odlukom, jer je prošle godine rečeno da za promene u plaćanju odvodnjavanja nema zakonskog osnova.